Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bytosti světů Chochma

8. 12. 2007

Rod Cherubínů – bytosti světů Chochma

ObrazekCherubíni jsou ti , jenž laskavostí a moudrostí chrání tajemství zamčených bran. Jsou vpravdě jemnými a milujícími bytostmi, upřednostňující vždy druhé před sebou samými.Pokud jste se narodili pod jejích vlivem, budete obdaření schopností milovat, odpouštět, hloubat a dostat se až pod povrch zdánlivých věcí.Budete předem obdařeni moudrostí i chytrostí, avšak vždy spojenou s velkou sílou porozumění pro ostatní.

 

1.- 5. května

anděl Haziel

... je opravdový dobrý duch - laskavý, spravedlivý i shovívavý. Očekává od vás že budete odpouštět i milovat. Za to vás bude chránit a starat se o to, aby ostatní dodrželi sliby, které vám dali. Vyvarujte se však závisti a zášti. Haziel umí být velkodušný - dokažte mu, že vy také.
démon Paimon
... je pravý opak Haziela, má černočernou duši. Vaše ušlechtilost a vtip z vás udělaly oblíbeného společníka. Opájíte se pocitem, že vás všichni lidé mají rádi a že si vás váží ? Tak to přichází Paimon. Chce totiž všechno dobré ve vás zničit. Jestliže se mu to podaří - výsledek bude hrozný - budete pomstychtiví a zlí.

6. - 10. května

anděl Aladiah

... vás obdaří smyslem pro metodičnost a soustředěnost při práci. S jeho podporou vás okolí uvidí jen v příznivějším světle. Budete oblíbeni pro svou schopnost udržet tajemství a pro svou diskrétnost. Aladiah také léčí žal a nemoci. Očekává však že umíte odpouštět a projevit upřímnou lítost. Odměnou vám bude znání a respekt lidí, na kterých vám záleží.
démon Buer
... vám našeptává, že úspěch je na dosah ruky. Tím vás uspí na vavřínech - ale sám zůstane vzhůru. Ztrácíte odvahu, máte pocit únavy, chcete všeho nechat ? Tak to je také jeho dílo. A navíc vás svádí k tomu, abyste zapomněli na spřízněné duše, které vám v minulosti byly oporou. Nevděk světem vládne, ale vy takoví určitě nechcete být.

11. - 15. května

anděl Lauviah

... je duchem moudrosti a vědění. Pomáhá vám rozvíjet vaše intelektuální schopnosti. Budete-li mu naslouchat, stanete se uznávanou a váženou osobností. Také se naučíte odhalovat slabiny svých protivníků. Ty, kteří mu důvěřují, uchrání Lauviah před velkými fyzickými i duševními životními zkouškami. Za to žádá, abyste byli skromní. Žárlivost, sobectví, pýcha a ctižádost jsou špatnými rádci.
démon Gusion
... to dobře ví, a proto se bude snažit udělat z vás arogantního a povýšeného člověka. Miluje také domýšlivost, nadutost a marnivost. Pod jeho vlivem se z vás může stát bezohledný kariérista. Nepouštějte se touto cestou - čeká na ní váš černý anděl.

16. - 20. května

anděl Hahaiah

... je zosobněná předtucha a intuice. Sešle vám živé sny a naučí vás vyložit i sny ostatních. Budete mít také schopnost urovnávat konflikty. Pozitivní vliv svého strážce však oslabíte, využijete-li svou energii pouze pro svůj vlastní prospěch. Pokud nebudete sobečtí, obdaří vás laskavostí, klidem a věcností a pomůže poznat sebe sama.
démon Sitiri
... by vás naopka rád vyvedl z míry a uvrhl do rozpaků. Také vás ponouká k nedodržování slibů. Patříte k těm, kteří co nevědí, nepovědí ? I to je jeho dílo. Naučte se raději napočítat do desíti, než řeknete něco indiskrétního.

21. - 25. května

anděl Iezalel

... přináší usmíření a chrání partnerskou věrnost. Také on vám pomůže usmiřovat konflikty. Vyhněte se však posměškům na adresu druhých. Váš anděl strážný vás za to bude chránit před špatným úsudkem. Můžete se na něj spolehnout i před důležitým jednáním a obtížnou zkouškou. Iezalel prý totiž dokáže zvětšit kapacitu vaší paměti.
démon Beleth
... by vás rád viděl jako malicherné a přízemní lidičky. Vězí i za vašim sklonem posmívat se svým blízkým. Také vaše případné studijní úspěchy jsou mu trnem v oku. Buďte proto pilní a vytrvejte ve svém úsilí. Máte přece díky svému andělu strážnému výbornou paměť, tak toho využijte.

26. - 31. května

anděl Mebahel

... bdí nad spravedlností a podporuje ty, co mají sklon chránit slabé a utlačované. Svým oblíbencům pomáhá při rychlém a správném rozhodování. Jeho pomoci se však nedočkáte, bude-li vaší motivací nemístná touha po moci. V opačném případě však dokážete díky svému andělu lidem pomáhat a dávat jim novou naději.
démon Leraikha
... přesně tohle nechce. Bude vás proto svádět k nečestnému jednání. Místo podání pomocné ruky budete slabším dokonce ubližovat. Velkou zbraní vašeho démona je rozšiřování pomluv a klepů. Nezapomeňte na to, že pomluva může být nebezpečná a může také velmi ublížit. A kdo ochotně naslouchá klepům, stává se spoluviníkem. Nepřistupujte na tuto hru.

1. - 5. června

anděl Hariel

... přináší soucit a pomáhá nalézt ztracenou víru v dobro. Jeho chráněnci dokáží rychle rozeznat dobré od zlého. Při práci rychle najdou nejefektivnější postup. Hariel však žádá od svých chráněnců toleranci a porozumění pro druhé. Zkuste to. Budete šťastnější a spokojenější.
démon Eligos
... je velmi nebezpečný a temný duch. Měl se báječně v časech inkvizice, křížových výprav a náboženských válek. Dělá totiž rád z lidí vůdce - a pak je zaslepí a zbaví sebekontroly. Takže pozor - fanatičtí vůdci davů končívají velmi špatně a cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly...

6. - 10. června

anděl Hekamiah

... je patronem autority, síly, zručnosti a smyslu pro poctivost. Možná máte šanci stát se diplomatem - stratég Hekamiah vám pomůže hledat řešení i tak vážných konfliktů jako jsou válečné střety. Současně však od vás vyžaduje odvahu a přímé jednání. A co je zajímavé - jeho mimořádná energie se prý u jeho chráněnců projevuje velkou sexuální aktivitou. Ale pozor - na případnou manželskou nevěru si raději nechte zajít chuť.
démon Zepar
... má jednoduchou ale účinnou metodu. Využije vašich úspěchů a přesvědčí vás o tom, že jedině váš postoj je správný. PAk se z vás stane nesympatický moralista. Naděláte tím víc škody než užitku. Zepar vás také bude svádět k tomu, abyste přestani plnit dané slovo. Lidé ve vašem okolí vám přestanou věřit - a to jistě nechcete.