Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bytosti světů Gevura

8. 12. 2007

Rod Mocí -  bytosti světů Gevura

ObrazekAndělé z Gevury bývají považováni za zosobněnou spravedlnost, proto většině z vás věnují počestný život a odolnost vůči intrikám jakéhokoli typu. Jejích označení Gevura musí být zřejmě jakýmsi bojovým pokřikem, protože jsou to vpravdě boží bojovníci. Právě oni udržují misku rovnováhy mezi dobrem a zlem, takže se někdy může zdát, že vás doslova uvrhnou do problémů.Mezi jejích další velké dary však patří neustálá dodávka značného množství odvahy a tím i rozhodnosti.At jste kýmkoli a děláte cokoli, buďte si jistí, že s odvahou se postavíte čemukoli a komukoli a že to překonáte.

3. - 7. září

anděl Yehuyah

... učí umění organizovat a řídit. Daruje vám také zvláštní talent odhalit a zlikvidovat intriky namířené proti vám - anebo jim předejít, umí však také pomoci odhalit vaše omyly a chyby. Pod jeho vedením můžete dosáhnout vysokého postavení ve své profesi a budete mít autoritu a respekt. Vyvarujte se však hýření po nocích a neholdujte alkoholu. A ještě něco - cesta nejmenšího odporu vždy nemusí být ta nejsprávnější.
démon Gaap
... vám komplikuje život tím, že zneužívá některých vašich schopností - například si začnete příliš považovat své vlastní osobnosti a přestanete respektovat právo a pořádek. Bude-li Gaap ve formě, stane se z vás anarchista, buřič a rebel a budete kolem sebe šířit jen nepořádek a chaos. Naslouchejte raději svému lepšímu já.

8.- 12. září

anděl Lehahiah
... je zosobněná štěstěna. Pomůže vám získat úspěchy a pocty a můžete dokonce i vyhrát v loterii. Budete mít také mnoho přátel, kteří na vás nezapomenou. Chráněnec tohoto anděla si zachovává za všech okolností chladnou hlavu. Za to po svých svěřencích chce Lehahiah jediné - aby byli spravedliví a nikdy nedávali své schopnosti do služeb špatných lidí.
démon Furfur
... ničí příjemnou atmosféru, kterou okolo vás vytváří váš strážný anděl. Furfur vás provokuje. Pokud ho necháte, propadnete vzteku a zlobě. A pokud se vaše okolí před vámi třese hrůzou, dosáhl démon svého. Nedopřávejte mu takové pochybné vítězství.

13. - 17. září

anděl Chavaquiah
... dává svým chráněncům vzácný talent - schopnost usmiřovat nepřátele a řešit rodinné problémy. Z těchto lidí vyzařuje zvláštní klid a umějí prominout i urážky. S pomocí tohoto dobrého ducha získáte i hmotné a duševní statky. Nesmíte však být sobečtí - snažte se myslet na druhé a Chavaquiah nad vámi rozprostře svá ochranná křídla.
démon Marchiosas
... to s vámi nemyslí tak zle. Bere vám jen klid, rozvahu a schopnost akceptovat porážku. Zamyslete se, zda tento malý nedostatek nenabírá ve vašem životě velké rozměry.

18. - 23. září

anděl Menadel
... tento dobrý duch má rád lidi domáckého typu. Ti nemají v lásce změny a dávají přednost svému domácímu území před velkými a vzdálenými kraji. Menadel jim pomáhá i v zaměstnání, kde pravidelně postupují. S pomocí tohoto anděla můžete vést solidní a počestný život, plný míru a spokojenosti.
démon Stolas
... je spíš malý domácí šotek. Někdy vás navádí abyste trochu slevili ze svých zásad. O vaši duši však příliš neusiluje. Pod jeho vlivem se můžete třeba pohádat se svým partnerem, ale už druhý den bude všechno jak má být. Máte prostě štěstí.

24. - 28. září

anděl Aniel
... vás obdaří vytrvalostí při práci tělesné i duševní. Pod jeho ochrannými křídly si zachováte chladnou hlavu i v nejtěžších životních situacích. Váš anděl strážný vám také daruje velké kouzlo osobnosti. Držte se své cesty a věřte, že vaše plány nakonec vyjdou.
démon Phoenix
... na vás zkouší své štěstí a pravidelně mu to vychází. Občas vás navede, abyste zkoušeli důvěřivost svého okolí drobnou lží, nebo abyste neplnili dané slovo. A snažte se také vyvarovat dvojsmyslných řečí a narážek - mohly by vás dostat do nesnází.

29. září - 3. října

anděl Haamiah
... je duchem iniciativy a energie. Dává svým chráněncům schopnost proniknout do různých tajemství. A nezanedbává ani vaše hmotné statky. Za to od vás chce abyste byli dobří a skromní. Odměnou vám bude vnitřní klid a harmonie.
démon Maktus
... vám našeptává, že byste mohli mít nekalý zisk z důvěrných informací, které jste získali. Jenže váš dobrý ochránce vám dal schopnost rozeznat, co je správné a co ne. Buďte však opatrní.

4. - 8. října

anděl Rehael
... je rodinný typ. Vytváří láskyplný vztah mezi rodiči a dětmi. Bude vás také chránit před těžkou nemocí. Bdí i nad vaším profesním postupem. Vaším nedostatkem ale je, že máte tendenci dlouho rozebírat každou situaci a nakonec neuděláte nic. Díky Rehaelovi můžete svou nerozhodnost odstranit a lépe využít svých schopností.
démon Malphas
... vám šeptá - "Aha, tak ty jsi prý hodný člověk plný porozumění. Uvidíš, jak tě proměním." A tak navzdory vašemu dobrému charakteru vás vaše okolí občas přivádí do stavu šílenství a propadáte přímo vražedným choutkám. Naštěstí si toho málokdo povšimne. Těm, co zachytí váš podivný výraz, raději řekněte, že jste trochu unavení. A Malphasovi nenaslouchejte.