Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archanjel Michael - Chvíľa na Ceste Vzostupu

30. 1. 2010
Prijala Ronna Herman

Milovaní Majstri, čo vám robí v tejto dobe najväčšie starosti? Čo je to čo zdanlivo nemôžete prekonať alebo nájsť odpoveď, ktorá vysvetlí stresovú situáciu, ktorá vás stále sužuje? Pre tých z vás, ktorí sú na ceste vedomia už nejakú dobu, je to pocit akoby ste boli v slepej uličke a nezáleží na tom čo robíte alebo nerobíte, neviete sa dostať cez neústupné prekážky, ktoré vytvárajú tak veľa strachu.

Veľa krát sme zdôrazňovali že ste uprostred intenzívneho veľmi dôležitého procesu premeny. Mnohí z vás prešli do cyklu v ktorom vychádzajú na povrch vaše najsilnejšie základné problémy, aby ste mohli raz a navždy neutralizovať disharmonické energie/myšlienkové vzorce, ktoré spôsobujú taký rozruch, aby mohli byť transmutované (premenené) späť do svojej pôvodnej formy: rýdzej Podstaty Svetla. Cesta Vzostupu má mnohé fázy a zasvätenia, ktoré sa môžu prejavovať ako obdobia intenzívneho štúdia, rastu a rozširovania vedomia, nasledované dobami vstrebávania keď sa zdá akoby ste vkročili do prázdnej zóny stagnácie (ustrnutia) alebo späť do zmätku. Tep a tlkot srdca nášho Otca/Matky Boha tvoria cykly rôznych stupňov a každá živá vec je naladená na rytmické cykly takého alebo onakého druhu. Ako postupujete ku vyjadreniu každého vyššieho sub-dimenzionálneho prostredia, zistíte, že cykly skúseností a prejavu sú značne urýchlené.

V tejto dobe sa na Zemi stretáva stále viac Duší. Preto je dôležité aby ste chápali že skupina Duší bude pozostávať z ľudí, ktorí sú v rôznych fázach o-Sviete-nia a každá osoba má dary rôznych stupňov, aby nimi prispela celku. Každá skupina sa schádza z určitých dôvodov. Niektorí boli a sú zjednocovaní s blízkymi členmi svojej rodiny Duší aby poskytovali a dostávali podporu. Mnohí sú zvedení dokopy kvôli skupinovým poslaniam ku ktorým sa zaviazali. Znova a znova, počas cesty vesmírom, ste odpovedali na volanie húfnice aby ste sa zjednotili s veľmi rôznorodou skupinou Duší aby ste prijali dôležité poslanie v nejakom budúcom čase a mieste. Niektorí z vás spĺňajú viac ako jedno dôležité poslanie počas tejto mimoriadnej doby na Zemi. Pre ďalších je to niečo ako život za odmenu, pričom, zdanlivo začiatočníci zasvätenci sú podporovaní a je im pomáhané viac pokročilými členmi a je im daná výhoda múdrosti a Lásky/Svetla skupiny. Buďte uistení, že tie drahé Duše poskytli rovnakú službu v minulosti, a na úrovni Duše už splnili požiadavky na zasvätenca na Ceste. Snáď potrebujú len trocha starostlivosti, výcviku a pomoci aby si spomenuli kým skutočne sú. Niektorí postupujú tak rýchlo, že je im daná Božská Úľava Lásky/Svetla aby mohli rýchlo vstúpiť do svojich pravých rolí Seba-majstrov, učiteľov a vodcov.

Niektoré skupiny ticho kráčajú v šírení Lásky/Svetla a múdrosti vo svojich rodinách, susedstve a miestnych oblastiach vplyvu. Šíria a zdieľajú svoju milujúcu energiu ako pokojne žijú a sú príkladom pre druhých aby ho nasledovali. Kým druhé skupiny sa stávajú vodcami a nadanými učiteľmi a sú predurčené mať širší rozsah vplyvu, snáď dokonca celosvetový. Čím je skupina rôznorodejšia tým väčší bude ich potencionálny vplyv na tých okolo nich, pretože stelesňujú všestranný rozsah skúseností a múdrosti aby ho odovzdali druhým.

Dovoľte aby sme vás zobrali na cestu, kde vám dáme predstavu toho čo zažíva vzostupujúce ľudstvo v tejto dobe. Predstavte si, že sledujete veľmi odlišnú realitu z nášho výhodného postavenia, ako my pozorujeme proces vzostupu, ktorý prebieha na inej planéte. My z vyšších ríš máme schopnosť vnímať pocitovú podstatu ľudí, a tiež vibračné vzorce, ktoré vyjadrujú ich myšlienky a činy. Farby sú živšie a aurické pole každej osoby môžu vidieť všetci a je považované za bežnú vlastnosť. Avšak ľudia nechápu význam aurického poľa.

Zameriame sa na skupinu Duší ktoré kráčajú po ceste vzostupu spoločne. Prvá scéna, ktorú vidíme obsahuje malú odlúčenú dedinu v údolí, ktoré je obklopené horami. Dedinčania sú jednoduchí ľudia a nie je tu moc spojenia s vonkajším svetom. Po údolí je rozptýlených veľa skromných obydlí a všetci obyvatelia musia bojovať aby prežili. Zem je neúrodná a počasie je nevľúdne a nepredvídateľné. Ľudia sú ku sebe podozrievaví a nie je tu veľa spolupráce alebo spoločného úsilia pre všeobecné dobro. Avšak, sú tu tri rodiny, ktoré postavili svoje obydlia blízko pri sebe, vyššie na strane hory, trochu ďalej od dediny. Zdieľajú vodu z blízkeho prameňa a tiež zdieľajú navzájom plody svojej práce. Často sa zídu prediskutovať svoje problémy a vzdať vďaku za štedrosť ktorú dostávajú. Začnú si všímať že na ich strane hory všetko je trocha jasnejšie a viac harmonické.

Cez údolie stále vanie jemný vánok a keď niektorí zo skupiny na strane kopca párkrát zišli do dediny, zdalo sa že ľudia sú ešte úbohejší a nešťastnejší ako predtým. Tiež boli odmietaví a nevľúdni ku cudzincom a bola tam atmosféra smútku a zúfalstva, Po čase členovia skupiny vyšších Duší prestali chodiť do dediny. Zistili že môžu vyrobiť všetko čo potrebujú na to aby žili jednoducho a pokojne. Postupne ich počet rástol a vytvorila sa nová dedina; avšak s rozšírením prišli nové skúšky a výzvy pre ľudí.

Ako čas plynul, niekoľko z pokročilejších Duší sa stalo nepokojnými a nespokojnými. Vedeli že v živote musí byť toho viac ako žiť a umierať v malej odlúčenej dedine, preto sa rozhodli vyliezť na horu aby videli aký je svet za vrcholom hory. Ich púť bola strmá s mnohými obchádzkami a výzvami po ceste. Avšak skupina zistila, že ak sú trpezliví a pracujú spoločne na riešení svojich problémov a spoja svoje zdroje, cesta sa stáva ľahšou. Pomaly ale iste robili pokrok až dosiahli vrchol hory, kde objavili dedinu podobnú tej z ktorej prišli, ale ešte lepšiu. Ľudia v tejto dedine mali schopnosti ktoré skupina nepoznala, a vytvorili mnoho užitočných vecí aby urobil život ľahším a pohodlnejším.

Naša skupina Duší pútnikov bola pomaly začlenená do dediny, a čoskoro sa naučili mnohé zo schopností a zvláštnych talentov, o ktoré sa s nimi dedinčania podelili. Život nebol dokonalý, avšak, bol oveľa lepší ako v predchádzajúcej dedine, a tak sa niekoľkí zo skupiny rozhodli zostať v tejto dedine, napriek tomu že tu boli nejaké negatívne stránky, s ktorými museli zápasiť.

Zbytok skupiny Duší sa rozhodol pokračovať vo svojej ceste dole druhou stranou hory. Dno údolia bolo vo vyššej výške ako pôvodná dedina, a život bol o niečo lepší, ale zdalo sa že je tu veľa menších sporov a nespokojnosti medzi dedinčanmi. Zdalo sa že je tu veľa žiarlivosti a závisti, a bol tu nejaký kastový systém, pričom niektorí z tých čo boli nadaní alebo obdarení krásou tváre alebo postavy, alebo mali zvláštnu schopnosť, konali akoby boli nadradení ostatným ľuďom. Tiež jednou z obľúbených kratochvíľ bolo klebetenie o susedoch alebo výsmech ich presvedčení a zvykov, hlavne ak boli odlišné od ich vlastných.

Po krátkom čase niektorí zo skupiny rýchlo pochytili zlozvyky a nechali sa polapiť v súťaživej atmosfére dediny, zatiaľ čo zvyšok skupiny zotrvali ako vonkajší pozorovatelia a čoskoro dospeli ku záveru, že toto nie je miesto na ktorom by sa chceli usadiť. Opustil dedinu bez toho aby sa ohliadali späť, zamerali svoj pohľad na vrchol ďalšej hory a dary ktoré by mohla ponúkať.

A tak začal nikdy nekončiaci cyklus zažívania života v prostredí určitej frekvenčnej úrovne na získanie poznania a múdrosti s cieľom stať sa uchádzačom o vzostup do ďalšej vyššej ríše existencie. Potom ako ste boli vy ako uchádzači na Ceste obdarení nadaním a poznaním každej vyššej úrovne vedomia, ste navždy zmenení. Potom musíte prejsť cez údolie vašej novej reality kým vyčistíte a zharmonizuje všetky nezlučiteľné vibračné vzorce z vášho vnútra. Preto sa niekedy potom ako získate novú úroveň Bytia po krátky čas zdá že nesúlad a výzvy sa znova objavili vo vašom živote aby ste ich vyriešili. Keď sa vaša Energetická Signatúra stane zlučiteľnou s každou novou dimenzionálnou úrovňou, ste pripravení na výzvy ďalšej hory. Vedzte, že keď ste počuli a odpovedali na volanie húfnice vašej vlastnej Duše, nič vám nemôže zabrániť nájsť cestu ktorá nakoniec vedie ku o-Sviete-niu, pretože kým tak neurobíte vás bude trápiť Božia nespokojnosť.

Milovaní, tí z vás ktorí opakovane vyliezli na Veľké hory života a prešli cez rôznorodé údolia zahalené tieňmi, skúškami a zápasmi teraz prinášajú do svojho vedomia najhlbšie základné záležitosti z vašej Bytosti. Predtým ako ste sa inkarnovali ste boli odhodlaní vyriešiť tieto záležitosti v tomto živote, pretože ste vedeli že na opätovné získanie Seba-majstrovstva musíte získať určitú úroveň rovnováhy a harmónie v sebe. Pamätajte, nie ste trestaní a nerobíte nič nesprávne ak sa snažíte robiť a byť to čo najlepšie viete. Akonáhle sa prebudíte ku Božskej Iskre vo vašom Posvätnom Srdci, nebudete už nikdy znova postavení pred okolnosti, ktoré sú neprekonateľné. Budete vždy zažívať skúšky, výzvy a príležitosti aby vám pomohli prebudiť sa do veľkého potenciálu vo vás a postúpiť za ilúzie nižších rovín. Musíte vždy usilovať o najvyššie a najlepšie riešenia.

Chápeme že jedna z najťažších úloh je získať kontrolu nad vašou citovou povahou a emóciami. Je dôležití aby ste čistili atmosféru okolo vás od nesúhlasných vibračných vzorcov každý deň aby ste mohli zotrvať splnomocnení vo vašom Posvätnom Srdci a Solárnom Centre Sily. Každý deň píšete novú kapitolu vo vašej knihe života. Bude tá kapitola na pozitívnej alebo negatívnej strane knihy? Pamätajte, je dovolené a dôležité aby ste nechali horieť Fialový Plameň premeny späť cez minulosť vášho života, a týmto spôsobom mazali príčinu, jadro, záznam a spomienku každej nesúhlasnej energie v minulosti. Fialový plameň je dar premeny a pomôže vám vystúpiť z kolesa Karmy do stavu Milosti. Usilovne používajte Fialový Plameň na vymazanie negatívnych činov alebo musíte čeliť a napraviť svoje vlastné nesprávne výtvory prostredníctvom situácií príčiny a následku. Naučte sa oslobodiť svoje nesprávne výtvory láskou. Sila alebo odpor len posilnia všetky negatívne myšlienkové formy. Nasledujte nutkania vašej Duše a Vyššieho Ja, a nenechajte sa ovládať verejnou mienkou. Musíte zosilnieť a naučiť sa počúvať svoj vlastný vnútorný Boží pocit. Vaše telo je zvukový panel. Je to ladička na určite vlnovej dĺžke, ktorá vytvára vašu Energetickú Signatúru. Ak je váš život naplnený zmätkom a bolestivými udalosťami, zvýšenie vášho vedomia pozdvihne a zharmonizuje vlnové vzorce vašej Energetickej Signatúry a vaše životné skúsenosti budú tiež viac v rovnováhe, uspokojujúce a radostné.

Milovaní, ste v kritickej dobe, ktorá bola predpovedaná po mnoho vekov. Avšak máte je vám tiež dostupnej viac pomoci ako kedykoľvek predtým. Nebo sa otvorilo a drahocenný elixír Života sa vylieva na celé Stvorenie. Toto sa môže javiť ako nemožná predstava, ale hovoríme vám, nemusíte túto púť života prekonať osamote. Udržujte svoj pohľad na vrchole hory, a zostávajte centrovaní v Božej sile okamihu a nebudete zvedení z cesty. Máte potenciál stať sa fyzicky plní života, emocionálne naplnení, mentálne vedomí, finančne bohatí a duchovne o-Sviete-ní. Je to vaše Božie právo od narodenia zažívať cestu vášho života vo fyzickej ríši naplno. Boli ste určení na to aby ste ochutnávali a radovali sa zo života každý deň s vášňou, aby ste zažívali fyzično s plným vedomím a vedomou intenzitou. Nebolo mienené aby vaši pozemskí spolupútnici boli naplnení bolesťou, utrpením a stratou. Je vaša voľba či zažívate život na Zemi ako nebeskom mieste alebo ako pekelnú nočnú moru. Dovoľte nám aby sme vám ukázali vysokú cestu a Osvetlili cestu pred vami. Ste najhlbšie milovaní.

JA SOM Archanjel Michael.

Preklad: SiR
Zdroj: ee.dunres.sk
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář