Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archanjel Michael - Ste Uprostred Duchovnej Revolúcie

28. 2. 2010

prijala Ronna Herman
LM-3-2010

Milovaní majstri, nachvíľu si predstavte, že ste si plne vedomí svojho pôvodu a že sa môžete napojiť na svoje osobné kozmické historické súbory kedykoľvek si prajete. Predstavte si, že máte schopnosť komunikovať s tými okolo vás z mysle do mysle, bez slov. Predstavte si, že máte prirodzenú schopnosť vidieť každého aurické pole a preto môžete čítať alebo pochopiť stav Bytosti tej osoby v ktoromkoľvek danom okamihu.

Predstavte si že si viete vytvoriť jasnú víziu toho čo si prajete prejaviť a vyžaduje len krátky čas a snahu aby sa vaše vízie stali skutočnosťou. Predstavte si že máte schopnosť komunikovať a spolupracovať s archanjelmi a obrovskou anjelskou ríšou a tiež so vzostúpenými majstrami a veľkými Bytosťami Svetla. Všetky tieto vlastnosti a schopnosti sú časťou vášho prirodzeného stavu Bytia vo vyšších ríšach, a teraz sa nachádzate v procese znovu získania týchto Bohom daných nadaní a tiež schopnosti pomáhať v evolučnom procese ľudstva a Zeme.

Vysvetlili sme mnohokrát a mnohými spôsobmi ako ste oddelili svoje Božské Ja do mužskej Iskry Podstaty s vlastnosťami a kvalitami nášho Boha Otca a ženskej Iskry Podstaty s prednosťami a vlastnosťami našej Bohyne Matky. Od prvého oddelenia sa každá stránka vášho Ja rozbila na množstvo menších Iskier Božskosti a vy ste prijali nespočetné formy a nevyčísliteľné poslania v celej tejto vesmírnej skúsenosti. Ďalšia veľkolepá fáza vesmírneho rozpínania a evolúcie všetkých Cítiacich Bytostí poriadne pokročili a každý z vás má hrať nedeliteľnú rolu ako Hviezdne Semienko a nositeľ Božieho Svetla.

Vzostupný proces vyžaduje pustenie tých vecí, ktoré vás držali v dusnej, obmedzujúcej realite tretej a štvrtej dimenzie. Obnáša návrat do rovnováhy a harmónie vo všetkých stránkach vašej zemskej Bytosti, čoho následkom budú vaše pamäťové banky očistené od všetkých rušivých energií /udalostí vašej bohatej a rôznorodej minulosti. Všetko čo zostane je úžas, radosť a úspešné snahy, ktoré ste získali ako spolutvoriteľ v hmotných ríšach. Ako prechádzate cestou vzostupu znova získavate múdrosť uloženú vo vašej Posvätnej Mysli a napojili ste sa na bohaté skladisko Svetla Stvoriteľa zvané Adamantinové Častice. Začínate prejavovať a používať mnohé spiace schopnosti, ktoré boli držané v zálohe, kým ste boli pripravení ich znova získať.

Boli ste navrhnutí aby ste boli prenášačom Svetla vo svete preludov a tieňov. Ste na Zemi aby ste sa stali Majstrom sprostredkovania energií (alebo vibrácií rovnakých frekvenčných vzorcov. Ste stredom energetického víru, ktorý sa skladá z kruhových/slučiek vibračných vzorcov, ktoré ste zo seba premietli prostredníctvom vášho Solárneho Silového Centra. Váš solar plexus je vhodne pomenovaný; pretože tak ako Zem prijíma kozmickú energiu zo Slnka vašej slnečnej sústavy, každý z vás vyžaruje energiu životnej sily z vášho vlastného Slnečného Silového Centra. Na chvíľu si predstavte seba ako centrálne ohnisko vášho sveta. Vy ste zdrojom sily a vaše myšlienky, činy a zámery vyžarujú vpred z vás v slučke energie, ktorá sa spája s podobnou energiou. Energia sa zväčšuje a prejavuje vo svete príčiny a následku a potom sa vráti ku vám posilňujúc váš obraz reality. Vaše telo vstrebe časť tej energie pričom vytvorí bolesť a utrpenie alebo radosť a požehnanie, v závislosti na frekvenciách. Zvyšok prúdi ďalej za vás, vytvára vonkajšiu slučku vášho vzorca Nekonečna, zatiaľ čo zostatok postupne prúdi do vášho osobného kolesa stvorenia. Neustále pridávate ku svojmu osobnému väzeniu energie alebo vozidla Svetla a vašej osobnej realite na Zemi. Nehovorili sme vám, že ste prišli na Zem ako spolutvoritelia s Božskou Silou?

Návrat do rovnováhy a harmónie je predpokladom zotrvania v strede v Posvätnom Srdci. Na to aby ste to urobili musíte neustále vyhodnocovať a vylepšovať svoje uvedomenie Seba. Vaše emócie sú ovplyvnené vašimi presvedčeniami, a vaše zámery sú ovplyvnené vašimi emóciami. Načúvanie nutkaniu Duše, múdrosť vašej Posvätnej Mysle a emócie vášho Posvätného Srdca vám pomôžu doladiť rozlišovacie schopnosti tak, aby ste mohli urobiť správne rozhodnutia a vždy si vybrať najvyššiu cestu. Úcta ku všetkým veciam a Bohom inšpirované voľby vedú ku Seba-majstrovstvu.

Jedna z najdôležitejších vecí, aké môžete urobiť aby ste spustili proces návratu do rovnováhy a harmónie v realite, ktorú ste vytvorili je uplatňovať Zákon Odpustenia na všetky vaše omyly a vzájomné pôsobenie s ostatnými. Ak to vykonáte, okamžite to zrýchli proces návratu do stredu, pretože to zmaže alebo zlomí energetické väzby, ktoré ste napojili na solárne plexy iných ľudí, a tiež to vypne vyžarovanie do a z akýchkoľvek negatívnych systémov presvedčenia kolektívneho vedomia ktoré ste prijali za svoje vlastné. Beriete späť vibračné vzorce, ktoré ste zmenili, pridali alebo sa na nich podieľali a teda umožňujete si vstup do stavu procesu milosti. Buďte si vedomí, že keď to robíte, zažijete proces transformačného čistenia a všetko čo obnáša; avšak nebude taký traumatický alebo zdĺhavý aký by bol ak by ste neboli dobrovoľne a celým srdcom súhlasili že prevezmete iniciatívu. Zákon Odpustenia zahŕňa zladenie vašej vôle s väčšou VÓĽOU vášho Otca/Matky Boha pre najvyšší a najlepší možný výsledok pre Všetkých. Boží Plán pre tento vesmír je v kritickej fáze evolučného procesu a čas kvapí. Stante sa aktívnym členom Svetelnej Brigády a nový Svetový Služobník otvorí bránu nových možností. Tí z vás, ktorí usilovne stáli v smere zožnú odmenu Seba-majstrovstva a nasledovníctva. Keď sa pohybujete do ríše Seba-majstrovstva začnete automaticky pozerať na svoj život a svet z vyššieho postavenia a s oveľa múdrejším vhľadom. Začnete objímať svoju realitu cez filter Lásky/Svetla a neposudzovanie a rozlišovanie sa stanú prirodzenou časťou vášho Stavu Bytia.

Dobrá afirmácia na zapamätanie a používanie je: JA OBJÍMAM CELISTVOSŤ MOJEJ BOŽSKEJ REALITY. V pokore je sila. V odpustení je sila. Vo vďačnosti je sila. Láska je sila, ktorá obsahuje všetky prednosti a kvality Božieho Vedomia.

Mnohí z vás ste si vedomí, že v počiatočných fázach podnietenia procesu je kríza keď začne bitva o najvyššiu moc medzi egom a Dušou. Každá osoba sa musí snažiť vymazať svoju iluzórnu narušenú realitu astrálnych rovín. Ego telo túžob je ovládané energiami a podnetmi nižších troch čakier a tieto sklony mimo rovnováhy je nutné znova doviesť pod kontrolu Duše Ja. Toto obdobie sa tiež často nazýva Temná Noc Duše alebo prechod údolím tieňov. Keď ste uprostred procesu je dôležité aby ste chápali že nie ste trestaní. Potom ako úspešne prejdete krajinu tieňov a vynoríte sa víťazoslávne ohliadnete sa späť retrospektívne a uvedomíte si že vám bola daná veľká príležitosť.

Duchovný uchádzač je vedome bdelá ľudská bytosť, ktorá hľadá o-Sviet-enie a Seba-majstrovstvo. V počiatočných fázach je stále tak trocha „seba-stredný“ často náchylný na nálady a popudlivosť a môže zažívať záchvaty seba-pochybností a skľúčenosť. Duchovný uchádzač si musí vyvinúť citlivosť a milujúcu, chápavú povahu. Zmysel života uchádzača sa postupne posunie preč od osobných túžob a lásky ku moci na túžbu slúžiť ľudstvu. Túžba slúžiť druhým je inštinkt Duše.

Uchádzač postupne začne opúšťať predstavu „Je to všetko o mne, a Ja, mne, moje“, keď vonkajší stred záujmu začne pomaly blednúť. Je tu postupné obrátenie dovnútra a hlavným ohniskovým bodom sa stane Solárne-Centrum-Sily, ktoré sa skladá zo srdca, thymu a hrdla, Ako je táto oblasť kúpaná vo vyšších frekvenciách Svetla, začne Trojplameň v oblasti hrudníka plápolať znova v príprave na otvorenie brány ku Svätému Srdcu.

Dovoľte nám aby sme vám dali ešte nekoľko dôležitých kľúčových bodov, ktoré vám pomôžu v začleňovaní múdrosti nutnej na stanie sa plne-okrídleného duchovného uchádzača na ceste o-Sviet-enia:

Emocionálne Telo je zrkadlo. Odpovedá na vonkajšie podnety, ako sú iní ľudia, udalosti, emocionálne pripútanie a závislosti.
Kráčaj po ceste života nežne a s úctou. Hovor jemne s rozlišovaním. Všimni si že tvoje činy zrkadlia čírosť tvojho Božského Ja a zanechávajú stopy Svetla aby ich mohli ostatní nasledovať.
V cykloch Duše je odliv a príliv rovnako ako v celom Kozme.
Duša vyťahuje Podstatu života zo svojej JA SOM Prítomnosti v príprave na nový životný cyklus skúseností. Na konci toho cyklu je životná Podstata pomaly vytiahnutá a výsledkom je proces fyzickej smrti; avšak skutočné Ja vo forme Ducha zostáva, pretože ste nesmrteľní.
Podnety a vplyv Duše sú oveľa silnejšie v Bytosti, ktorá vkročila na cestu uvedomenia ako je v neprebudenej osobe, ktorá je stále chytená v ilúzii troj-/štvor-dimenzionálnej existencie.
Musíte sa snažiť udržať stále rozširujúci sa stav vedomia Duše ak chcete pokročiť na stúpajúcej špirále vzostupu. Je čas pre tých ktorí budú medzi novými Svetovými Služobníkmi aby sa navzájom spoznali.
Kritizovanie je nadaním ega a nižšej mysle. Kritizovanie alebo hľadanie chyby v sebe alebo druhých je mimoriadne škodlivé. Dávate energiu tomu na čo zameriavate svoju pozornosť; preto je nanajvýš dôležité aby ste hľadeli na dobré v každom a všetkom.
Konštruktívna kritika je niečo nutné. Avšak mala by byť použitá len na pomoc niekomu napraviť škodlivé správanie, vykonať správny čin alebo nájsť vhodný smer.
MAŤ NEÚSPECH MÔŽETE LEN AK PRESTANETE SKÚŠAŤ, Môžete však stratiť čas, mali by ste sa poučiť z každého neúspechu. Rast a Múdrosť prichádzajú z poznania čo nerobiť a v zdokonalení schopností, ktoré vám pomôžu stať sa znalcom vo vašom zvolenom poli snaženia.
Energia nižších vibrácií vytvára rušivé frekvencie v Piesni vašej Duše. Vibrácie rušenia spôsobujú nepohodlie v oblasti z ktorej pochádzajú alebo kde je sústredená v rámci fyzického vozidla. Ak sú vzorce negatívnej energie dostatočne silné môžu vytvoriť chorobu a nakoniec nakazia celé telo.
Musíte byť pokorní a získať kontrolu nad svojim emocionálnym telom cez vaše Vyššie Ja, sprievodcov a anjelských pomocníkov aby ste sa stali citlivými na vycibrené frekvencie Kozmickej pravdy. Musíte zbaviť myseľ rušivých, negatívnych, porazeneckých myšlienok. Len čistá nádoba môže prijímať a prenášať učenia múdrosti kozmických knižníc Božieho vedomia.
Duchovný hľadajúci odmieta venovať pozornosť verejnej mienke, súdeniu alebo neúspechu. Uchádzačov je možné poznať podľa ich vibračnej frekvencie alebo Svetelného kvocientu, nie podľa ich poznatkov alebo skutkov.

Pamätajte milovaní, VOLANIE HÚFNICE Z VÁŠHO JA DUŠE SA BUDE ĎALEJ OZÝVAŤ AŹ KÝM NA VOLANIE ODPOVIETE. Mnohí z vás začali alebo sú pripravený začať svoje pravé poslanie, nech už to je čokoľvek, ale nikdy nezabudnite, že konečný cieľ je byť nástrojom Stvoriteľa Lásky/Svetla.

My si uvedomujeme, že budúcnosť je neistá a každý zažíva bolesť a nepohodlie v rôznych stupňoch. Žiadame vás aby ste sa sústredili na zázraky a pokrok, ktorý robíte a nedovoľte aby strach más nakazil vašu myseľ keď sa pohybujete cez a za všetky obrovské zmeny, ktoré nastávajú vo vašom svete. Vedzte, že spoločne prekonáme všetky nepriazne osudu. Našim poslaním je otvoriť cestu pre každú drahú Dušu, ktorá vyjadruje túžbu vrátiť sa do harmónie a zladenia s Božím Ja. Drahí, keď sa cítite sami alebo ste na pochybách alebo zúfalí, vojdite do svojej Pyramídy Svetla a my vám dáme odvahu, povznesenie a inšpirujeme vás. Keď sa cítite osamotene alebo nemilovaní, vojdite do svojho srdcového centra a my tam budeme, čakať aby sme vás naplnili žiarivou láskou našej Matky/Otca Boha. JA SOM váš večný spoločník. JA SOM Archanjel Michael.

Prijala Ronna Herman
Preklad: SiR
Zdroj: ee.dunres.sk

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

:)

archandel Michael ,26. 8. 2010 15:42

dobra prace:)
skoda, ze je nas tak malo