Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poselství Gabriela

15. 5. 2009

Chceš udělat se mnou rozhovor?

Ano, pomalý a krásný rozhovor o nás všech.

Tak slyš má slova, větrem buď, já snem jsem v tobě, jeden kmit.

Ano. Z kterého pokolení kterého snu pocházíš?

Jsem v páté dimenzi, co zveš ji tak, páté pokolení mnou v žilách proudí. Já smíchem v tobě jsem, já archanděl. Tak s tebou mluvím Silvie, já Gabrielem v sobě jsem.

Hmmm, Gabriel. (V tu chvíli mi hlavou prošlo, jak mi večer před tím jeden můj kamarád říkal, že se jeho bratr chce zabít a ptal se mě, co s tím. Prosila jsem tehdy Michaela a Gabriela, aby mu pomohli.) 

Ano. Pomohli jsme mu, tomu tvému kamarádovi i bratru jeho pomáháme též.

Zda uvidíš nás? Kdo ví? Vidíš nás právě teď. Bdíš v nás. Jsi s námi neustále, jsi!

Nač stydíte se vy, lidé, přiznat sobě, že my s vámi jsme a byli jsme i v době pádu vašeho. Je naší velkou ctí, stát za vámi při každém vašem kroku tímto životem snů.

Proč snů? Nuž přece nejste plně probuzení stále. Ještě čekáte? Čekáme na vás. I my jsme zde, mezi Aštarovými jednotkami světla. I my jsme zde, jsme tu a navěky tu zůstaneme s vámi. My jsme spolu, vy i já. Jsme v Jedno spojení, z Jednoho zrození, v Jednotě spolu trávíme všechny chvíle, jen vy to ještě nechcete si toto připustit.

I ty bojíš se nás, Sil. I ty čekáš zmateně se ohlížejíc do světa snů. Jenž tobě dáno jest, toť v srdci hvězd býti nám průvodcem i lidem všem v tomto světě, jenž Zemí zvete. Milujeme tě i ty nás a takto vše se obnoví skrze lásku Nejvyššího, co je ve všech. Jest!

Milujeme vás, lidé pozemští, nač odmítáte naše dary světla, nač hledět přestali jste k Nebesům a místo toho utápíte sami sebe v minulosti, ve věcech, jenž nezaslouží si vaši pozornost. Znovu vzhlédněte k Nebesům též a my tam budeme, my za vámi přicházíme den co den.

Milujeme vás, milujte se i vy spolu pravou láskou od srdce. Tak všichni spojíme se v Jeden Rod, Jediné Rasy, jenž u vás na Zemi Člověkem se zve...

 ...a Andělem se tímto stavá každý z vás...

...teď a tady...

Ano, milujeme vás, my Gabriel i Silva též.

Ahoj!

Poselství Gabriela

18.01.2008

Zdravím! Dávám sem jedno poselství, které mi mailem poslal Geri. Je stáhnuté ze stránek :www.duchovnipomoc.estranky.cz : Tady je:

POSELSTVÍ ARCHANDĚLA GABRIELA 

Drazí moji, Vy, kteří jste součástí plánu Nejvyšší lásky, Vy kteří tvoříte Obrazekdnešní tvářnost země,
slyšte hlas, můj hlas který vás obklopuje něžnými slovy a jemnými vibracemi.
Ponořte se do mé lásky, schovejte pod má křídla. Jsem anděl, který tvoří ve vašem vědomí umělecká díla. Jsem anděl,který chápe Vaše slabosti. Stojím Vám na blízku, poslouchám vaše prosby.
 

Je čas,, který je zasvěcen rozjímání, mnoho z Vás tomuto času říká advent. Vaše duše se otevírají
Lásce. Otevírají se vzájemnému odpuštění. To je velká příležitost. Volám na všechny, kteří se nemohou oprostit od myšlenek hmotných a kteří se ženou za cílem majetku.
Je čas přestat počítat. Čísla jsou teď nejčastější myšlenkou a obrazem ve vaši mysli. Nepřemýšlíte, co dobrého lze ještě vykonat,ale přemýšlíte, kolik musíte vydělat peněz, kolik toho musíte koupit, kolik času máte na své blízké. Celý váš svět, pohltila čísla. Slyším otázku úředníka: „Jaké je číslo vašeho narození?“ Dokonce, i když Vaše tělo zůstává bez duše nehybně ležet,je označeno cedulkou s číslem. Ztrácí se Vaše jména, která hladí a která probouzí duši.Zůstávají pouze čísla.

Čísla jsou neosobní, jen mají určité vibrace. My andělé milujeme Vaše jména. Občas se stává,že do spánku voláme Vaše jméno. Probouzíme tím Vaši duši. Jen letmo, posíláme vzkaz, kde se objeví číslo. To proto,že víme,že na čísla skvěle reagujete. Je čas přestat počítat. Alespoň na malý okamžik, přestat vnímat čísla. Alespoň na pár chvil nestřežit bedlivě ručičku, měřící Váš pozemský čas. Čas, to jsou jen okamžiky prožitků, které vtěsnáte do vteřin. Osvoboďte se od okovů času.

Posaďte se do tichého klidného místa a všechny myšlenky ať nyní směřují k Lásce. otevřete svá srdce a proste:

"Můj nejdražší Stvořiteli. Daroval jsi mi dny ve kterých se probouzím a které žiji. Prosím, ať už nepromarním žádný z těch dnů, které jsi mi daroval. Ať všechny své úkoly plním svědomitě, ať zdárně procházím zkouškami, a své slabosti ať pokorně vkládám do Tvých rukou. Ty je vyléčíš. Ve jménu Tvé lásky prosím o ukazatel ve své životní cestě. Ať jdu vždy správným směrem. Do světla tvé náruče. Ať Ti jednou mohu pohlédnout do očí a říct: „Můj pane, čas, který jsi mi daroval, jsem nepromarnil.“ Děkuji, že jsi mi dal tento život."

Každý den,který žijete bez lásky, soucítění, a pomoci druhým, je dnem, který se vymazává z Vaší knihy života. Už tam není. Prožili jste zbytečných 24h. Kolik takových dnů, je na tvém kontě?

Je čas, který nazýváte advent. Čas odpuštění, smíření, čas pomoci. Přestaňte počítat. Láska se nedá koupit. Neměří se na dny, na hodiny, je věčná. V lásce čas neexistuje. Překoná hranice smrti.

Na lásku se nečeká, láska se musí potkat. Vyjděte jí vstříc. Když máte pocit,že jí nedostáváte, zkuste jí více dávat. Láska to je princip bumerangu. Vždycky se vám vrátí. I když Vás překvapí, že někdy z jiného směru. Já jsem zvěstovatelem lásky. Přišla na Vaši zem. Zrodila se. Jsem poslem dobrých zpráv. Až se rozsvítí v každém Vašem srdci všeobjímající láska, změní se vibrace celé planety.

Zatím příliš počítáte. Prosím, přestaňte.

Archanděl Gabriel.

 

05.08.2008

Milí lidé,

Nemáte se čeho bát. Nevěřte žádným špatným předpovědím budoucnosti,ale místo toho se všichni pozitivně smýšlející nalaďte na vesmírnou „strunu“. To znamená odolávat zlu, pomluvám, nemocem,které člověka velmi velmi oslabují.Je vhodné to provádět velmi jednoduchým způsobem – poprosit o Boží přítomnost, ruce natáhnout k nebi   a zvolat : „Bože, tady jsem a očisti mě prosím“!Nechte zavřené oči. Budete ti citlivější pociťovat velkou sílu – energii boží – nechte ji protékat vaší myslí a tělem.Pomůžete tím sobě,ale i ostatním lidem, planetě Zemi. Věřte,že jste v Bohu a jste Bohem milováni.Nemáte se čeho bát!

Váš archanděl Gabriel

Autor: Marylin

Zdroj: evamarvanova.sblog.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář