Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archív 2008 - duben

11. 4. 2008

Kundaliní: probuzení k radikální duchovnosti

Stává se, že když se lidé modlí, meditují nebo v hlubokém rozjímání hledají "Boha", jsou nakonec konfrontováni se zkušeností, kterou staré indické posvátné texty označují termínem sat-čit-ánanda. Sat je existence nebo bytí, substance či všeprostupující esence. Podle východních posvátných textů existovalo před stvořením pouze sat, jediné a nerozdělené.

 

Existuje vždy a všude. Čit je kosmická inteligence nebo vševyplňující vědění, je to vědomí bez osobní identity. Ánanda je extatická blaženost. Indičtí panditové označují tyto tři kvality za esenciální podstatu bytí.

Po výbuchu energie Kundaliní,

která je skryta v každém z nás, se jedinci může otevřít přímý vhled do těchto kvalit. Když se tato prvotní intenzivní energie probudí, zdá se, že se pohybuje tělem a duší s určitým záměrem, a podle východních mystiků má schopnost změnit člověka až na jeho buněčné úrovni. Cítí-li někdo první intenzivní vlny této energie/vědomí a zmítá-li se v následném tělesném, psychickém a duchovním chaosu, mluvíme o probuzení Kundaliní.

Pokud jste probudili tuto energii,

ať už disciplínou a duchovním cvičením, v důsledku práce s dechem nebo jiných intenzivních terapií, po zkušenosti blízké smrti či jiného traumatického zážitku nebo k tomu vedla jiná, zcela nevysvětlitelná příčina, spojujete se s evolučními energetickými a psychickými silami. Tyto energie s sebou nesou vědomí, stejně jako mohou vzduchové vlny nést rádiový signál, a některým lidem způsobují psychické potíže, které bychom mohli přirovnat k psychickému Armageddonu, kdy se hroutí hranice vlastní identity a vynořují se nové možnosti.

Lidé, kteří zažili náhlé probuzení energie Kundaliní, je popisují mnoha způsoby:

"Během meditace jsem měl najednou pocit, jako bych prorazil vrstvu ledu a mohl jsem vnímat sám sebe, jak tančím nad oceánem blaženosti, cítit, jak se ho dotýkám špičkami, vnímat silné teplé záchvěvy proudící z konečků prstů celým mým tělem až nahoru, proudící vším. Poté jsem byl do toho oceánu vržen a ztratil jsem pojem o tom, co se děje. Bylo to nepopsatelné..." Jay

"Sáhla jsem po knize Jógánandy, abych vyhledala citát. Měla jsem pocit, jako by mi někdo položil těžkou ruku na rameno, přimáčkl mě k podlaze a zase narovnal. Proudily mnou vlny extatické energie a moje mysl byla ztracena v energii a světle. Tak jsem zůstala asi čtyři hodiny..." Chris

Tyto zážitky jsou jako jednotlivé události v životě pozoruhodné, souhrnně je lze však identifikovat jako zkušenosti Kundaliní, protože jsou začátkem procesů trvajících měsíce a roky, během kterých se ještě objeví široká škála dalších zážitků. Toto probuzení duchovní energie/vědomí provází mnoho dalších jevů, které obecně spadají do sedmi kategorií zážitků: nedobrovolné pohyby (krijá); tělesné pocity a příznaky; spontánní jógické pozice a dýchání; emocionální rozruchy; mimosmyslové vstupy -- vizuální, sluchové a čichové; věštecké a paranormální fenomény; a zkušenosti samádhi nebo satori. Takové probuzení je většinou provázeno i zásadními změnami názorů a životního stylu.

První pohyb Kundaliní

je často pociťován jako energie zvedající se z dolní části páteře, kde je podle esoterické literatury již při zrození člověka svinuta ve skryté formě. Může prýštit z těla jako gejzír, plazit se nahoru pomalým spirálovitým pohybem jako had nebo rovnoměrně proudit páteří a korunou hlavy. Tělo vibruje nebo je nabito energií a v těch šťastnějších případech i extatickými pocity. Nervový systém může být zaplaven intenzivním teplem, světlem nebo zvuky. Energie pak může zdánlivě zmizet. Může se však také zdržet a od základu přetvořit člověka na novou osobu, která ovšem ještě celá léta může zápasit s tělesnými a psychickými rozruchy. Vypadá to, jako by každý skrytý nebo nevyřešený fyzický či emocionální problém v systému těla a mysli musel být pojmenován a vyřešen.

Tato "radikální" duchovní zkušenost

pravděpodobně vyrůstá z nejhlubších kořenů Bytostného Já a žene člověka do revolučních osobnostních a fyziologických změn. Intenzitu tohoto pohybu některé posvátné jógické texty popisují jako spěch bohyně Šakti, která se osvobozena žene lidským systémem, aby se sjednotila se svým milencem Šivou, universálním vědomím, které ji očekává. Tato náročná bohyně, stvořitelka a ochránkyně člověka, začne zápas za osvobození lidského vědomí od světských záležitostí a vytvoří rozsáhlou škálu psychických a fyziologických jevů, projeví se extatickou zkušeností a agonizující sebekonfrontací a dožaduje se změny životní orientace dotyčné osoby.

Zkušenost Kundaliní byla téměř ve všech kulturách na zemi po staletí utajována. Dnes se o ní mluví stále častěji i mezi moderními duchovními hledači a podle všeho se vyskytuje i mezi lidmi, kteří žádnou duchovní praxi neprovádějí. Pokud vstoupí do životů lidí, kteří postrádají kontext a nerozumějí souvislostem mezi tělesnými a mystickými zážitky, pak v nich může vyvolat zmatek a strach nebo dokonce vést k roztříštění jejich osobnosti. A obrátí-li se takto postižení lidé na tradiční lékaře, psychoterapeuty nebo církevní poradce, jejich úzkost ještě vzroste, neboť jim západní kultura nedokáže poskytnout rámec, v němž by mohli integrovat spojení mezi spiritualitou a tělesnou energií.

Duchovní probuzení

nemusí být destruktivním nebo bolestivým zážitkem, přestože nepochybně spouští tělesnou i duševní transformaci. Existuje dostatek důkazů, že prvotně je jeho povahou rozšířené vědomí a blaženost, která je po stabilizování procesu pociťována neustále. Je vhodné pohlížet na probuzení jako na určitý proces nebo sérii akcí, změn a funkcí zaměřených na posílení těla a charakteru. Jejich cílem je vznik dostatečně silného tělesného systému, jenž bude schopen udržet duchovní energii a vhled. Jógini věří, že nejprve je nutné jógickou praxí, sebedisciplínou a skromným životním stylem vytvořit v soustavě těla a mysli silnou strukturu a teprve pak je bezpečné probudit Kundaliní. Mnozí lidé ze Západu, kteří ji probudili, ale neprošli předtím nutnou přípravou, se setkávají s výzvami této transformace, aniž by měli dostatek schopností, kterými by ji mohli obsáhnout.

www.skola-ezoteriky.cz

"Na konci tohoto bych ráda poznamenala, že jsem stav Kundalini zažila i já a poprvé to bylo, když jsem zjistila, kým doopravdy jsem, když jsem našla Samaela... a od té doby se rapidně mění můj pohled na svět, moje chování, můj život."°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Aby tvá duše rostla
Prof. Jorge A. Livraga
ObrazekVšichni vědí, že například fyzické cvičení posiluje svaly a že se učení musí opírat o vytrvalé opakování toho, v čem chceme růst, ať už jde o ovládání jazyka nebo o obsluhu jakéhokoli stroje.
Stejně tak, pokud chceš, aby tvá Duše rostla, musíš ji neúnavně cvičit každý den. K tomu však nejsou nezbytná zvláštní cvičení, nýbrž stačí správná pozornost, přirozeně usměrněná k tomu, co je duchovní. Když pozoruješ kůru stromů nebo listy rostlin, jak se otáčejí za světlem, pokus se vnímat, co se nachází v jejich nitru, co je pohonem a příčinou toho, co lze vidět na povrchu. Zvykni si vnímat Božské Ruce ve svém okolí tak, že budeš pečlivě, s čistotou a nevinností dítěte studovat všechny věci.
Zvykni si častěji se zastavit během dne, uprostřed své práce a shonu, aby ses alespoň několik minut věnoval pozorování. Udržuj své tělo v klidu a pohodlné pozici, aby tě nerušilo..., a pozoruj, naslouchej. Nepohybuj se, nedělej žádný hluk, dokonce ani svou myslí, a uvidíš, jak se ti odhalují věci skryté obyčejným smrtelníkům. A tyto věci nejsou na to, abys je rozhlašoval na všechny strany nebo se jimi chlubil, nýbrž aby sis uvědomil existenci myriád bytostí a přirozenou harmonii, která vládne v Universu. Pokud to správně pochopíš, staneš se skromnějším a vnímavějším k věcem Ducha.
Aby tvá duše rostla, musíš ji nejprve začít vnímat a ještě předtím musíš, jak jen to lze, utišit hluk své osobnosti, neboť uprostřed hlasitého řevu jen stěží zaslechneš šepot mudrce.
Není třeba, aby ses stal asketou v jakémkoli smyslu (což by se ti ostatně mohlo zdát těžce dosažitelné), nýbrž abys jednoduše každé věci přidělil její opravdové místo a její skutečnou důležitost. Že musíš jíst? Jez tedy, ale nekochej se tím ani nevyhledávej pochoutky, které vedou k nestřídmosti. A takto jednej ve všem ostatním. Kontroluj svou představivost, neboť ona poskytuje zlatý lesk bahnu tohoto světa a žene tě k neustálému hledání pokladů, které se ti nakonec rozplynou v rukou.
Tak jednoduché věci musíš uskutečňovat, aby tvá Duše rostla.

zdroj: www.akropolis.cz

§§

Vzdálené nahlížení

29.04.2008

Za pojmem vzdálené nahlížení se skrývá činnost, jejíž podstatou je rozdělení vědomí. Když toto cvičení provádíte, jste vlastně na dvou místech současně.

Svým způsobem je to forma meditace, odlišná úroveň bytí, z níž sledujete události dějící se na jiném místě.

Většina lidí je schopna tuto činnost provozovat, pokud bude řádně trénovat.

Pro ty, kteří jsou zvyklí meditovat a vidět či naslouchat poučením, bude vzdálené nahlížení téměř hračka. Tak ho neodsuzujte jako příliš těžké. Spíš ho berte jako zábavu, a bude fungovat.

To, co uvidíte si zaznamenávejte a označujte datumem. Forma záznamu může být jakákoli. Třeba zápisky nebo magnetofonová nahrávka.

Jednoduché techniky

 

 • Najděte si tiché, klidné místo.
 • Ujistěte se, že místnost je zbavena všech rozptylujících činitelů (telefon, televize, lidé atd.)
 • Můžete si přizpůsobit intenzitu světla tak, aby vám bylo příjemné.
 • Najděte si vhodnou polohu. Vleže nebo v sedě, podle toho, jak se budete cítit pohodlně.
 • Hudba není třeba.
 • Možná se vám bude hodit, když si zapnete diktafon a zaznamenáte informace, které se Vám  dostanou.
 • Odložte oblečení, boty i brýle.
 • Můžete cestovat sami nebo s ostatními. Třeba s přáteli.
 • Ovládněte a zklidněte myšlenky. Vědomí je totiž velice zaměstnané, pořád a na mnoha úrovních zpracovává informace.
 • Vdechujte pomalu nosem.
 • Zadržte dech tak dlouho, jak vám to přijde pohodlné.
 • Vydechujte zvolna pootevřenými ústy.
 • Soustřeďte se na plochu za vašima očima, na které se objevují obrazy.
 • Nechejte svou mysl volně se pohybovat okolo, nebo vnitřně ‘vidět’ to místo, které si přejete
 • spatřit. Malý příklad: Jestliže si přejete navštívit určitou budovu, přemýšlejte o ní. V duchu si ji prohlížejte, procházejte si ji a po chvíli můžete začít s pozorováním. Pomalu začnete vidět obrazy spojené s onou stavbou. Vaše myšlenky budou směřovat jen k ní. Rozhlédněte se.
 • Nespěchejte, zklidněte se. Prohlédněte si zkoumanou oblast z mnoha pohledů. Naslouchejte zvukům, sledujte, co se kde hýbe a proč. Věřte věcem, které vám jsou zjevovány.
 • Možná se vám bude zdát, že to, co vidíte před sebou jsou jen vaše představy. Proto si vše zapamatujte nebo nějak zaznamenejte a zkontrolujte později.
 • Můžete verbálně komentovat věci, které budete objevovat. Třeba jen do diktafonu anebo přátelům, kteří postupují s vámi.
 • Hledejte něco specifického pro možnost ověření, zvláště cestujete-li mimo Zemi. Jste totiž schopni přemístit se do blízkosti jiné planety. Když se vám to podaří, zaznamenejte si rozestavění hvězd okolo vás. Až se vrátíte, můžete si ověřit polohu.
 • Když navštívíte domov nějakého známého, později mu můžete zavolat a ověřit si, zda to, co jste viděli, se skutečně stalo. Ale nebuďte dotěrní.
 • Tohle cvičení lze provádět do té doby, než vám přestanou docházet informace. Pár minut anebo hodinu, ale měli byste si uvědomit, že nemáte dobrou schopnost odhadovat čas. To, co se zdá být několik minut, může ve skutečnosti trvat hodinu i déle.
 • Čím zkušenějšími cestovateli budete, tím více detailů budete schopni registrovat. Poprvé spatříte místnost, napodruhé se podíváte na stůl, uvidíte počítač a pak možná, když budete trénovat, objevíte i co je na monitoru.
 • Vzdálené nahlížení vyžaduje cvičení, ale jakmile se začne dařit, je to snadné a zábavné

 

 

 • Najděte si tiché, klidné místo.
 • Ujistěte se, že místnost je zbavena všech rozptylujících činitelů (telefon, televize, lidé atd.)
 • Můžete si přizpůsobit intenzitu světla tak, aby vám bylo příjemné.
 • Najděte si vhodnou polohu. Vleže nebo v sedě, podle toho, jak se budete cítit pohodlně.
 • Hudba není třeba.
 • Možná se vám bude hodit, když si zapnete diktafon a zaznamenáte informace, které se Vám  dostanou.
 • Odložte oblečení, boty i brýle.
 • Můžete cestovat sami nebo s ostatními. Třeba s přáteli.
 • Ovládněte a zklidněte myšlenky. Vědomí je totiž velice zaměstnané, pořád a na mnoha úrovních zpracovává informace.
 • Vdechujte pomalu nosem.
 • Zadržte dech tak dlouho, jak vám to přijde pohodlné.
 • Vydechujte zvolna pootevřenými ústy.
 • Soustřeďte se na plochu za vašima očima, na které se objevují obrazy.
 • Nechejte svou mysl volně se pohybovat okolo, nebo vnitřně ‘vidět’ to místo, které si přejete
 • spatřit. Malý příklad: Jestliže si přejete navštívit určitou budovu, přemýšlejte o ní. V duchu si ji prohlížejte, procházejte si ji a po chvíli můžete začít s pozorováním. Pomalu začnete vidět obrazy spojené s onou stavbou. Vaše myšlenky budou směřovat jen k ní. Rozhlédněte se.
 • Nespěchejte, zklidněte se. Prohlédněte si zkoumanou oblast z mnoha pohledů. Naslouchejte zvukům, sledujte, co se kde hýbe a proč. Věřte věcem, které vám jsou zjevovány.
 • Možná se vám bude zdát, že to, co vidíte před sebou jsou jen vaše představy. Proto si vše zapamatujte nebo nějak zaznamenejte a zkontrolujte později.
 • Můžete verbálně komentovat věci, které budete objevovat. Třeba jen do diktafonu anebo přátelům, kteří postupují s vámi.
 • Hledejte něco specifického pro možnost ověření, zvláště cestujete-li mimo Zemi. Jste totiž schopni přemístit se do blízkosti jiné planety. Když se vám to podaří, zaznamenejte si rozestavění hvězd okolo vás. Až se vrátíte, můžete si ověřit polohu.
 • Když navštívíte domov nějakého známého, později mu můžete zavolat a ověřit si, zda to, co jste viděli, se skutečně stalo. Ale nebuďte dotěrní.
 • Tohle cvičení lze provádět do té doby, než vám přestanou docházet informace. Pár minut anebo hodinu, ale měli byste si uvědomit, že nemáte dobrou schopnost odhadovat čas. To, co se zdá být několik minut, může ve skutečnosti trvat hodinu i déle.
 • Čím zkušenějšími cestovateli budete, tím více detailů budete schopni registrovat. Poprvé spatříte místnost, napodruhé se podíváte na stůl, uvidíte počítač a pak možná, když budete trénovat, objevíte i co je na monitoru.
 • Vzdálené nahlížení vyžaduje cvičení, ale jakmile se začne dařit, je to snadné a zábavné

 zdroj: www.skola-ezoteriky.cz

 

Za pojmem vzdálené nahlížení se skrývá činnost, jejíž podstatou je rozdělení vědomí. Když toto cvičení provádíte, jste vlastně na dvou místech současně.

Svým způsobem je to forma meditace, odlišná úroveň bytí, z níž sledujete události dějící se na jiném místě.

Většina lidí je schopna tuto činnost provozovat, pokud bude řádně trénovat.

Pro ty, kteří jsou zvyklí meditovat a vidět či naslouchat poučením, bude vzdálené nahlížení téměř hračka. Tak ho neodsuzujte jako příliš těžké. Spíš ho berte jako zábavu, a bude fungovat.

To, co uvidíte si zaznamenávejte a označujte datumem. Forma záznamu může být jakákoli. Třeba zápisky nebo magnetofonová nahrávka.

Jednoduché techniky
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Crystalin

Samael,25. 3. 2009 21:28

Ahojky! Mno... V poselství od Plejáděnů v knize p. Marciniakové se myslím někde o tomto píše podrobněji. Mám tu knihu danou na stránky Timeangela v rubrice Knihy různých autorů, jmenuje se to Země - Barbara Marciniak, nebo tak nějak. Vřele ti to doporučuju. Já jsem se od ní hodně naučila. Měj se zatím hezky a kdybys měla ještě nějaké otázky, klidně napiš! Ahoj!!

jak?

Crystallin,24. 3. 2009 17:59

a jak se dá aktivovat kundalini? kromě jógy?