Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lisa Renee - Krok do neznáma

7. 11. 2009
Napísala Lisa Renee
Streda, 4. November 2009

Tento mesiac je počiatok úplne nového kozmického cyklu, ktorý značí evolučný posun do úplne neznámych teritórií, ktoré budú pre mnohých z nás úplne novou životnou skúsenosťou.

Počas posledných mesiacov, hlavne v júly sme kolísali medzi svetmi čo bolo dôsledkom nesmierneho prílivu mnohých nových „kozmických“ frekvencií a ich prepojení na systém pozdĺžnych línií siete vedomia našej planéty. Toto mení látku priestoru a času ako ju poznáme. Toto „kozmické“ časové zarovnanie pripraví cestu tomu čo má vyjsť najavo, čo je niečo čo sa nikdy predtým v dejinách nášho Vesmíru nestalo.

To znamená, že tento posun vo vedomí dá nový smer našim životom a tiež priamo ovplyvní svet a celkový svetonázor. Posun vo vedomí nie je len niečo čo sa deje v našom mentálnom stave, ale zároveň to mení vonkajšie vzťahy, ktoré máme vo svete. Je to úplná zmena toho kam my, ako ľudské bytosti, zameriavame svoj stav vedomia a jeho vnímanú totožnosť. Toto ovplyvní totožnosť jednotlivca a ľudskú kolektívnu skupinovú totožnosť oveľa väčším spôsobom ako sme doteraz zažili.

Táto súčasná udalosť premiestni mnohých z nás to nových vzťahov, obydlí, pracovných súčinností, prepojení a vypestuje ďalšiu úroveň zväzkov duchovných „rodín“. Rodina Galaktických (alebo monadická úroveň) duší sa znovuzjednocuje do kolektívneho skupinového vzorca aby prejavila ďalšiu úroveň duchovného poslania a jeho skupinovej božskej predlohy. To znamená, že tieto predstavenia, znovuzjednotenie týchto duchovných rodín sa teraz deje vo väčších vzoroch keďže to je podporované novými architektonickými platformami nového energetického cyklu. Tieto architektonické platformy sú centrálnym počítačom sietí hromadného vedomia ktorý ovplyvňuje a smeruje ľudstvo ako skupinové vedomie. Toto je ďalšia evolučná úroveň, ktorá sa deje teraz v Novembri a ďalej.

Potrebujeme našu duchovnú rodinu, aby nám pomohla prejaviť ďalšie úrovne do fyzična, keďže kozmický božský plán vyžaduje od nás aby sme boli plne vtelení za účelom jeho ukotvenia ako reality na Zemi.

Tento bod obratu cyklu vzostupu nás vedie ku „Výmene Stráží“ a táto úroveň zmeny paradigmy je projekt skupinového vedomia. Budeme potrebovať jasne pochopiť náš kúsok skladačky aby sme ho mohli vyložiť. (Budeme priťahovaní ku svojim správnym miestam a nie je nutné to siliť prostredníctvom kontrolných programov na pozadí) Avšak na to, aby sa toto prejavilo v tejto novej fáze cyklu Galaktického Vedomia, existuje požiadavka.

Stelesniť alebo nestelesniť?

To je najväčšia otázka, ktorú sa máte teraz pýtať svojho vnútorného ja v tomto kľúčovom bode v zmeny časovej línie. Táto doba vás bude silne tlačiť aby ste sa seba pýtali čo presne vám bráni byť ku sebe a ostatným opravdiví. Čo vás tvarovalo do vašej fyzickej reality založenej na vašom podvedomom systéme viery? Ktoré z týchto podnetov vás nútili robiť rozhodnutia, ktoré neboli v súlade s vašou osobnou pravdou? Čo ste pred sebou skrývali? Teraz musíte byť neuveriteľne jasní vo svojich zámeroch, svojej vnútornej pravde, aby ste čo najlepšie využili tieto súčasné energie ako odrazový mostík, ktorý vystrelí vašu novú platformu do hmatateľnej štruktúry reality vo vašom živote.

Tieto energie v Novembri vás postrčia do úplne novej úrovne „podpory“ v tejto realite ak pochopíte, že je to vaša zodpovednosť byť úplne zladení a vyvážení aby ste ochránili vnútornú pravdu ako ju poznáte.

To znamená že musíte byť „Vtelený“ v tom o čom „Viete“ že je to Pravda.

Na tomto novom hracom poli je len „vedenie“ a nie je ŽIADNE miesto pre racionalizáciu plynúcu z popierania, alebo snahu premyslieť si cestu do mentálne vnímaného rozhodnutia. Podrážka dopadla na cestu a vy ste nútení kráčať svoje kroky, pripravení čeliť mystériám nepoznaného ktoré pred vami stoja.

To znamená že nám budú dané zážitky vonkajšej reality, ktoré budú výzvou pre celistvosť nášho vnútorného svetla, aby ste boli úplne zosúladení so svojou základnou podstatou božského ja. Voľby budú na vás a ich uskutočnenie bude vyžadovať odvahu. Toto bude čas „Kontroly Reality“ a následky budú dramatické.

Byť zosúladení so „stelesnením“ zámeru svojej duše znamená byť vo svojom „jadre“ nezávisle od toho čo robí vonkajšie prostredie alebo čo vám hovorí že máte robiť. Vaše tvorivé vyjadrenie je primerané do tej miery v akej cítite prúd radosti v okamihu jeho vyjadrenia. Keď sa stanete pozorovateľom, bude to pocit ľahkosti prúdu harmónie jeho prirodzeného energetického a organického vyjadrenia. Avšak na vstup do ľahkosti prúdu je nutné všetko úplne pustiť bez pripútania ega, ktoré potrebuje ovládať následok alebo výsledok. Samotné voľby umožnia ľahkosť prúdu ale pripútanie obmedzí alebo zastaví prúd. Toto vyžaduje udržanie vedomia pozorovateľa, ktoré môže pozorovať udalosti bez vynášania súdu alebo pripútania.

Budeme si musieť osvojiť tento stav ak chcem zažiť jemnejšiu cestu evolúcie, časovú líniu vzostupu. Naše potreby budú uspokojené (nie nutne naše pevné pripútanie ku hmotnému zabezpečeniu) a vyhneme sa ublíženiu ak sa naučíme prúdiť bez strachu a starosti.

Poznať Sám Seba

Byť zosúladení z účelom svojej duše a stelesniť tú inteligenciu priamo vyžaduje seba spytovanie. Poznaj Seba, je porekadlo ktoré je priamo vyžadované v tomto novom energetickom cykle keďže vyžaduje od vás aby ste konali vnútornú prácu ktorá vyplaví obsah vášho vnútorného bytia do vášho bdelého vedomia. Až potom sa môžete rozhodnúť účastniť toho uvedomenia alebo nie, a toto je vec ktorá vyžaduje odvahu. Odvaha je v prvom rade dôvera v proces a záväzok zrkadliť základnú podstatu vašej božskosti. Ak sa dokážete vycvičiť tak že toto zvládnete, vaša skúsenosť počas pohybu ďalej bude oveľa jemnejšia.

Často je osoba, ktorá sa usiluje dosiahnuť dobro vo svete vedená do činov, ktoré sú úplne v nesúlade s jadrom jej bytia a účelom duše. Nevolia si priamo že chcú byť v nesúlade s harmóniou svojej duše na základe vedomej voľby, ktorú robia. Je to jednoducho priamy vedľajší produkt toho že ešte nevedia čo nevedia, čo znamená že sa nezaborili hlbšie do seba aby mali presnú jasnosť o obsahu svojej vlastnej bytosti. Často len reagujú na mentálne programy, ktoré ovládajú ich správanie vo vonkajšom svete.

Ak sa snažíme spoznať obsah našej vlastnej bytosti, potom budeme schopní niesť zodpovednosť za usmernenie našej osobnej sily a staneme sa schopnými zduchovniť naše životné voľby. Toto je časť „múdrosti“ ktorá je od nás vyžadovaná v tejto dobe aby sme pokročili v tejto prvej vlne výmeny stráží. Príde viac vĺn, avšak táto energetická vlna má hybnosť, ktorá nás ponesie ak sme ju schopní rozoznať a prevziať zodpovednosť za svoje činy a osobné energie.

Ak máme obrovské slepé škvrny, ktoré nás ochromujú vo vyjadrovaní našej základnej pravdy, potom budeme napravení. Ak ste sa zapájali do deštruktívneho, závislého alebo nevedomého správania, budete napravení. Naviac relatívne podľa stupňa v akom ste vykonali činy s následkami, ktoré majú dopad na druhých, ako liečiace skupiny a vedomé spoločenstvá – tie budú tiež zasiahnuté a napravené. Náprava je rýchly návrat nevyvážených alebo neoprávnených energií do vášho poľa, ktoré majú priamy dôsledok na váš čin.

Toto je zhovievavosť Vesmírneho Zákona ktorá nám dáva príležitosť dostať sa viac do súladu s procesom „stelesnenia“ našej božskosti.

Budeme ďakovať našim šťastným hviezdam, že to robíme teraz a nie neskôr, keďže zosilnenie polarity sa neskôr len zvýši. Doporučuje sa, aby sme ROBILI túto vnútornú práce teraz, dávali pozor a neotáľali.

Pochopte že Prírodné Zákony Fyzického Vesmíru sú také že je našou zodpovednosťou usmerňovať energie, zodpovedne tam kde zameriame a nasmerujeme svoju pozornosť a toto bude naďalej pod dohľadom s novými kozmickými energiami. Toto nepochádza z odsudzovania predstavivosti, len že súlad v tom čo je stelesňované je predpokladom hladkého prechodu cez ďalší cyklus. Tento prírodný „zákon“ nebol taký prísny ako je teraz, keďže tieto energie konajú ako „dozorca“ ktorý nás núti robiť vnútornú prácu. Je to podobné „Návratu Saturna“ v našom osobnom horoskope. Čo znamená, že to čo je skryté alebo to nie je v súlade s tým čo je stelesňované bude stále viac viditeľné komukoľvek kto „sleduje“ a nápravy sa vykonajú takmer na mieste.

Poznámka: Budeme potrebovať nejaké nástroje ktoré nás budú v nasledujúcom cykle podporovať. Koniec tohto letáku obsahuje pokyny pre cvičenie na rozvinutie vášho osobného energetického majstrovstva.

Frekvencia Inteligencie Jednoty

Postupne, ako človek duchovne postupuje k tomu aby bol zladený a zrovnaný do manadického stelesnenia, frekvencia Jednoty (Láska) vyžaruje ako pole inteligencie z bytia. To znamená, že pole energetickej inteligencie, vedomé pole „Jednoty“ preusporiada a preorganizuje všetky disharmonické energetické vzorce v prostredí. Táto „technológia vedomia“ nastane keď fyzické bytie stelesní svoju monadickú úroveň vedomia a je nastavené zhodne so svojim božským účelom. Je to vedľajší výsledok stelesnenej božskosti.

Čím je osoba, miesto alebo vec viac mimo súlad so svojim prirodzeným harmonickým základným vyjadrením, tým ťažšie bude pre tú osobu, miesto alebo vec zotrvať „ukrytá“ za maskou ktorú vytvorilo ako ilúziu svojej vnímanej fyzickej totožnosti.

Nová Energia Jednoty, Frekvencia Jednoty je frekvencia „Pravdivých“ Vibrácií ako sú smerované energiou Zdroja. Nie sú potrebné slová na vyjadrenie, keďže toto je presné „stelesnenie" pravdivého charakteru. Táto úroveň frekvencie lásky môže byť smerovaná len cez fyzické vozidlo, ktoré bolo z väčšej časti oslobodené (očistené) od obmedzení a túžob ega. Proces vnútornej Alchýmie cez zlúčenie polarít je niečo čo je nutné na vyčistenie fyzického vozidla na úroveň v ktorej môže nakoniec stelesniť vyliečené zjednotenú energiu Kozmického Krista. Fyzické vozidlo môže byť teraz používané ako kanál Zjednotenej energie Zdroja, a forma (a jej nervový systém) je vyliečená na úroveň v ktorej je konečne schopná usmerňovať toto pole inteligencie.
Tí, ktorí si teraz spomínajú na stelesnenie tejto vibrácie lásky sú žiadaní aby vykročili a držali priestor reality „Novej Energie“ a sledovali ako sa starý systém ega okolo nich sám zničí. Keď si začnete byť vedomí vedomého poľa Jednoty prechádzajúceho cez vaše pole v službe Božskosti, kanál vašej bytosti prúdi v zhode s Energetickou Realitou Lásky.

Sila tohto Energetického Princípu v Činnosti je pre našu planéty Podstatnejšie Transformatívnejšia ako čokoľvek iné čo by sme mohli kedy vymyslieť.

5 Pilierov pre Uskutočnenie Účelu

Sme riadení Energetickými Zákonmi Princípu a Vedomia tohto Multi-vesmíru. Tu je 5 Pilierov na uskutočnenie vášho účelu a znovuuvedenie vašej božskej predlohy smerom ku Kozmickému Vedomiu. Vstupujeme na úplne nové územie, nové polia reality a nový účel. A predsa toto sú stále základy, ktoré nám majú pomôcť spomenúť si na to ako zamerať naše vedomie a vytvoriť si pre seba jemný prechod. Majme v úmysle božskú čistotu v našom účele a svetlo nám ukáže cestu.

  • Zákon Sily – Oddajte sa evolúcii svojej Duše. Stanovte Vyhlásenie svojho Zámeru slúžiť svojej Duši. „Vaša túžba poznať Boha je rovnaká ako túžba topiaceho sa po vzduchu“ Yogananda
  • Vesmírny Zákon Jedného – Začnite chápať Zákony, ktoré riadia našu existenciu a svoju Multidimenzionálnu Duchovnú Anatómiu ako Božskej Bytosti. „Záhady sú odhalené človeku, ktorého svetlo žiari a on sa stáva Znalcom“. Alice Bailey a Djwal Khul
  • Zákon Premeny – Buďte ochotní a otvorení zmene odovzdaním sa Božej Vôli. Vyčistite systémy presvedčení (s.p.) založené na strachu a negatívnom vyjadrení ega, ktoré vás vzďalujú od kolektívnej ľudskej podvedomej mysle. Afirmujte: Opúšťam ľudský rád a vo všetkom si volím božský rád.
  • Zákon Odozvy – Odovzdajte svoju Božskosť svetu, Odovzdajte lásku, poznanie a požehnanie a rozšírte svoju hojnosť prostredníctvom služby. Pravá povaha duše je jednota, jednota s hojnosťou, radosťou a naplnením ktoré nachádza prostredníctvom účelu a služby.
  • Zákon Overovania – Skúmaný život Svetelného Srdca – Žite účel svojej Duše tak že z neho urobíte svoj životný štýl. Ja Som ten ktorý Som. Buď Ticho a Vedz Ja Som Boh!


Prvá Trojica Duchovného Prebudenia

Ako podporíme harmóniu počas posunu v našom vedomí v týchto búrlivých energiách? Väčšina z nás podstupuje skúšky majstrovstva v tom ako smerujeme svoje mentálne a emocionálne zameranie. Tento proces je o tom ako prekonáme „program osobnosti ega“ ktorý sa skladá z prvých troch vrstiev (3D) nášho čakrového/aurického systému. Toto sú doporučované pokyny na to ako môžete najlepšie využiť svoju energiu pri smerovaní zámeru vášho vedomia počas tohto obdobia:

Zotrvajte v prítomnom okamihu a udržujte vedomie pozorovateľa

Skúmajte a odovzdajte sa službe Cesty vašej Duše a jej cieľom

Načúvajte, učte sa jazyk Duše a konajte pod vedením svojej Duše

Vyriešte všetky strachy a emocionálne spory (pamätajte STRACH je Falošný Údaj ktorý sa Javí ako Skutočný)

Rozviňte svoje Vnútorné napojenie na Dušu to nahradí všetky závislosti na Vonkajších Spojeniach alebo Vnímaní Reality

Žite život v zhode s účelom duše a tak, aby slúžil ako príklad pre druhých

Oddajte sa dennej praxi (meditácie, spojenia, čistenie)

Žite podľa Zákona Lásky (Zákon Jedného)

Buďte zásadový v Praktikovaní Techník (Meditujte alebo pracujte s Duchovnými Nástrojmi aby ste si vytvorili Duchovné Svaly)

A ak neviete čo iné robiť:

BUĎTE VôĽOU PRE DOBRO, VôĽOU PRE BOHA
(služba druhým)

Toto je vzrušujúca doba ktorú prežívame keď vstupujeme do neznáma. Sme v tomto dobrodružstve spoločne a do najbližšieho stretnutie … Zostaňte v Jase Cesty Srdca svojho Avatara!

S Láskou, Lisa
© 2009, Lisa Rene

Preklad: SiR

Zdroj: ee.dunres.sk
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář