Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lord a Lady Rize: Překonání připoutanosti Duše

4. 10. 2016
Dosažení vědomí 25. dimenze:
Překonání připoutanosti duše
 
My, Lord a Lady Rize, kteří řídíme 144000 chrámů vně vašeho řídícího Boha a Bohyně, popisujeme další fázi vzestupu, která zahrnuje iniciace 2500-3500 a obsahuje ztělesnění celkového počtu 3500 řetězců DNA. Uvědomte si prosím, že naše číslování iniciací je nepodstatné. Naším požadavkem bylo, aby náš kanál vymyslel nějaký systém, který by umožňoval nějakou synchronizaci mezi genetickými a energetickými změnami v tělesné formě. Jsme rádi, když takto navržený systém tento cíl splňuje.
 
Rádi bychom vysvětlili něco kolem DNA. V originální předloze každé lidské formy na zemi (zděděné spolu s originálními dvěma řetězci DNA), existuje možnost zapojit 15000 řetězců DNA, které existují v duchovní formě. Tato možnost 15000 řetězců existuje, neboť kdysi, před mnoha pády ve vibracích, 15000 řetězců bylo ztvárněno při vytváření lidské formy. Jak klesaly vibrace planety, celkový počet z originální předlohy DNA nebylo možné ve fyzickém těle zapojit z důvody pádu do hustoty. Postupně za posledních 50000 let, v lidské formě poklesl počet z 15000 na dva řetězce DNA.
 
Každý z původních dvou řetězců DNA je paralelou a je v harmonickém vztahu k ostatním 15000 řetězců. Paralelně vedle každého původního DNA řetězce, existuje 7500 vrstev potenciálního DNA materiálu, který se podobá vrstvičkám cibule. V procesu vzestupu, když je ztělesněna další vrstva DNA, je ovlivněna patřičná část fyzikálního, éterického, mentálního a emocionálního těla, a to zapříčiňuje odbourávání myšlenkových forem strachu, přeměnu energetického toku v aurickém poli neboli světelném těle, a nárůst fyzických vibrací.
 
Vibrace odpovídá rychlosti rotace molekul. V molekulové struktuře typu slunečního systému, který na Zemi převládá, je nejvyšší možné rotace, kterou je tento systém schopen udržet, dosaženo při ztělesnění 2500 řetězců DNA. Má-li se s navyšováním vibrací pokračovat, molekulární struktura se musí změnit, jak jsme popisovali v kapitole "Dál za osvobození". Molekulární struktura se změní z typu slunečního systému na tříkruhový vzor, který se podobá tří kuličkovému ložisku, kde kuličky neustále rotují kolem sebe. Tříkruhový vzor nemá tak omezené možnosti jako sluneční systém rotace molekul. Čím rychleji energetické kuličky v tříkruhovém vzoru kolem sebe rotují, tím je vyšší vibrace. Při postupném ztělesňování DNA řetězců 2500-3500, se rotace v každé molekule zvětšuje jakmile je ztělesněn další segment DNA, a tím se zvyšuje postupně vibrace celé tělesné formy.
 
V dalším segmentu vzestupu dochází k biochemickým změnám. Z biochemického hlediska je současné lidské tělo vystavěno z aminokyselin neboli proteinů, které jsou spojeny dohromady, lipidů neboli tuků, a minerálů čili kostí. Náš kanál není biochemik a tak nemáme tolik informací abychom to přesně vysvětlili z hlediska medicíny. Jistě však v budoucnu některý jiný kanál o tom předá detailnější informace.
 

 

Aby byla tělesná forma schopná udržet vyšší vibrace, struktura proteinů, tuků a kostí se musí změnit na "lehčí" neboli méně hustou formu. Během další fáze vzestupu jsou proteiny, tuky a minerály v tělesné formě postupně přeměňovány na méně hustou strukturu. Některé aminokyseliny, které nejsou již více pro tělo potřebné, jsou úplně z organismu vyjmuté a postupně z těla odcházejí. Některé aminokyseliny mají zkrácené řetězce. Analogií může být koncept "červeného masa" neboli hovězího, které je transformováno na lehčí "bílé" maso nebo rybí. Podobným způsobem mají husté tuky neboli polypeptidy zkracovány řetězce, aby vytvářely "lehčí" formu tuku. Opět tento postup můžeme přirovnat k vepřovému sádlu, které je transformováno na tuk podobný tuku v zelenině. Kosti jsou také postupně transformovány na skupiny minerálů, které jsou menší a méně husté.

 

       Ve stáří jsou u lidí běžné křehčí kosti. To je důsledek rozpadu, který v kostech ve stáří převládne. Mnoho z vás je dobře obeznámeno rozpadem v zubech, který vám tam vytváří prohlubně a díry, které pak dentista musí vyplňovat. Rozpad v kostech má taktéž za následek vytváření děr v celé kostře. Všechen rozpad je opraven do iniciace 3024. Jakmile je rozpad opraven, začne restrukturalizace minerálů v kostech.
 

 

 


 

 
Naše kanály monitorují menší skupinu učitelů a léčitelů, kteří podstupují další fázi procesu vzestupu. Problémy, které se vyskytují u této skupiny mohou tak být studovány a jakmile zbytek lidstva začne podstupovat tento proces, může jim být předcházeno, nebo jsou opraveny. Jedním z problémů který byl objeven je, že někteří jedinci neudrží svoji novou vibraci, ačkoliv již mají krystalickou formu (ukončili iniciace 1024). Tito jedinci často zakouší extrémní vlny nálad a energií, od velmi vysokých a energetizujících až k velmi nízkým, takže musí dlouho spát, nebo si schrupnout během dne. Objevili jsme, že v jejich síti energetických drah některé chybí.
 
Všechny formy lze přirovnat k hustě  slisované pavučině energie, velice podobné holografické struktuře překřížených vláken v kusu látky. Běžná síť u dospělého člověka s dvěma řetězci DNA má mnoho defektů, děr a trhlin ve zhuštěné tkanině energie, která drží pohromadě jejich tělesnou formu. Oblasti kde jsou díry, defekty a trhliny jsou obecně řečeno místa, kde je mnoho rozpadu a které mohou vést k nemoci daného orgánu nebo oblasti těla. Během iniciací 1024-3024 jsou ve většině tyto oblasti opraveny, tak jak dochází k transmutaci rozpadu v těle.
 
K dírám a trhlinám u mnoha jedinců přibývá ještě problém, že mnoho energetických drah či vláken, které procházejí lidskou formou zcela chybí. V některých případech naše kanály dokonce viděly, že chybí až padesát procent energetických drah či vláken. To bylo hlavně u jedinců, kteří měli největší problémy s udržením své vibrace.
 
Krystalická předloha tvoří nový energetický vzor, který překrývá éterické tělo lidské formy. Krystalická předloha je přidána na začátku 13. zasvěcení a je během některých iniciací podle potřeby měněn. Většina této práce se děje v noci, když iniciát spí a Řád Rize na ni dohlíží. Jak tělesná forma navyšuje svoji vibraci, je v předloze nahrazena stará sekvence rozvodné sítě novou a buňky v té dané oblasti těla jsou převedeny na krystalickou strukturu. Když někde kolem hlavní linie chybí rozvodná vlákna, nelze informaci a energii transportovat ke skupinám buněk, které jsou v dané oblasti těla. Když chybí informace, nemohou být buňky v této oblasti transformovány na krystalickou strukturu. Výsledkem jsou pak kapsy s buňkami, které v těle vibrují v nižší frekvenci. Nerovnoměrná distribuce vibrací pak ztěžuje udržování vysoké vibrace v průběhu denních činností.
 
Aby tento problém mohl být odstraněn, Řád Rize přivedl velké množství průvodců léčitelů, kteří asistují při prořezávání chybějících energetických linií tělesnou formou. Připomínáme, že to není pouze lidský problém. Chybějící rozvodné kanály se objevují i u rostlin, živočichů, minerálů, delfínů a velryb a taktéž u samotné Matky Země. Nyní probíhá proces opravy tohoto problému u všech forem na Zemi. Ti z vás, kteří procházíte tímto procesem a mají problémy s energií nás mohou navštívit v našem hlavním léčitelském chrámu Řádu Rize (který existuje v centru Země) a mohou si nechat opravit rozvodné kanály buď ve spánku, nebo při meditaci.
 
Když už jsme přirovnali vzor nové DNA k vrstvičkám cibule, rádi bychom něco dodali též o dimenzích a pokroucení. Dimenze též připomínají vrstvy cibule. Kdybyste si představili vaše stvoření jako cibuli, dimenze s nejnižší vibrací by představovala krajní slupku. Čím vyšší je dimenze, tak existuje na vrstvičce, která je blíže k centru cibule a má vyšší vibraci. Čím vyšší vibrace, tím blíže k centru a tento střed můžeme přirovnat k "jednotě s Bohem".
 
Pokroucení lze připodobnit k ohnutí paprsku nebo šípu. Ve vysokých dimenzích, v blízkosti středu cibule, je paprsek rovný jako šíp. Jakmile tento paprsek sestupuje skrze vrstvičky cibule jako šíp, každá vrstva způsobí jeho malé zakřivení. Čím nižší dimenze, tím větší je zakřivení. Když dosáhne paprsek poslední vrstvičku cibule, nejnižší dimenzi, je pokroucen do takové míry, že již nepřipomíná rovný paprsek, ale spíše spirálu.
Vytvoříme-li analogii mezi paprskem a myšlenkou, pak ve vysokých dimenzích jsou myšlenky Boha/Bohyně jasné a precizní a tečou v přímém směru jako rovný paprsek. Jakmile Jeho/Její myšlenky sestupují do nižších dimenzí, začínají se ohýbat (jako spirála) a pak jsou subjektem pokřivené interpretace. Myšlenky lidské civilizace ve třetí dimenzi jsou důsledkem největšího pokroucení myšlenek Boha/Bohyně/Všeho Co Je. Nejen lidská civilizace zakouší pokroucení Boha/Bohyně, ale též Lordové a Lady, kteří vytvářejí formu a řídi Hierarchie vaší reality.
 
Pokroucení má přímou souvislost s připoutaností. Připoutanost je energeticky viditelná jako energetické paprsky spojující jedince s někým jiným, nebo s objektem jeho života. Nejenom formy neboli těla zakouší připoutanost, ale i duše, která tuto formu obývá. Připoutanost duše se od připoutanosti lidí nijak neliší a lze ji pozorovat jako energetické propojení mezi duše s jinou duší nebo jinou skupinou duší.
 
Připoutanost (propojení mezi dušemi) ve vysokých dimenzích Boha/Bohyně neexistuje. V 25. dimenzi vašeho stvoření připoutanost mezi dušemi též neexistuje. Zkušenost připoutanosti začíná až u duší žijících na úrovni 20. a nižší dimenze. Čím nižší dimenze, tím je větší připoutanost, čili silnější energetické vlákno mezi dušemi.
 
Tato vlákna mezi dušemi překážejí při komunikaci s Bohem/Bohyní jak informace sestupují do nižších dimenzí. Jak informace sestupují, vlákna mezi dušemi způsobují, že se komunikace ohne nebo pokřiví, neboť nemůže vláknem projít, ale musí jít kolem něj a mezi vlákny. Jak se komunikační kanál Boha/Bohyně ohýbá a proplétá mezi vlákny připoutanosti duší žijících na úrovních 3-20 dimenze, komunikace sama o sobě je pozměněna nebo pokroucena a v některých případech dokonce může být úplně zablokována a tak nedojde do nižších úrovní.
 
Úroveň připoutanosti ve třetí dimenzi vytváří síť podobnou pavučině, která je velmi hustá. Je v ní velmi málo prostupů pro informace. Z toho důvodu jsou myšlenky ve třetí dimenzi tak husté a je velmi nesnadná komunikace mezi duchem a lidmi. Na Zemi je připoutanost mezi lidmi na fyzické rovině, mezi dušemi na éterické rovině a mezi Lordy a Lady, kteří udržují vibrace 1. až 7. paprsku.
 
Vlákna mezi dušemi ve třetí dimenzi jsou důsledek karmy. Karma je jednoduše řečeno dohoda mezi dvěma dušemi. Všechny dohody mezi jakýmikoliv dušemi mají za následek propojení. Proces vzestupu postupně uvolňuje karmu, všechny dohody a všechna propojení fyzických forem i duší. Opravená genetická předloha pro krystalickou formu umožňuje uvolnění těchto vláken a způsobuje, že každá duše procházející procesem vzestupu uvolňuje všechny vlákna ve všech dimenzích v celé své duševní linii. Opravená předloha a uvolnění vláken připoutanosti je důsledek "odpuštění" dědičné karmy pocházející od řídícího Boha vašeho stvoření, Lorda Rámy.
 
Mimo čas a prostor existuje vše najednou. Když jste jasnozřiví a vyladíte se na třetí dimenzi, můžete komunikovat s Lordy, se kterými je mnoho z vás obeznámeno: Kuthumi, Hilarion, Serapis Bey, Sanat Kumara, Djwal Kuhl a tak dále. Tito Lordové jsou plni stejné připoutanosti jako celé lidstvo. Úroveň komunikace kterou oni dostávají z dimenzí nad nimi je velice pokroucena vlivem připoutanosti, která převládá v dimenzích 3-5. Když se vyladíte na čtvrtou dimenzi, naleznete Lordy a Lady čtvrté dimenze, a když se naladíte na pátou dimenzi, naleznete novou Hierarchii páté dimenze. Hierarchie páté dimenze se pozvedla nad pokroucení dimenzí 3-5 a tak komunikace s nimi je čistší než s jejich předchůdci. Nelze ale říci, že by pátá dimenze byla prosta všeho pokroucení. Zajisté není. Když iniciát vzestupuje, je však nezbytné, aby pracoval s nejčistšími komunikačními kanály, směry a průvodci, kteří zajišťují léčení jejich tělesné formy.
 
My, ze Řádu Rize, jsme na Zemi ukotvili 800 léčitelských chrámů a pracujeme přímo s hierarchií páté dimenze. Průvodci léčitelé, kteří přicházejí ze Řádu Rize, jsou každých 48 hodin vyměňováni za nové. Proč? Pouhých 48 hodin stačí, aby naši průvodci začali být též pokřiveni vibracemi, které na Zemi existují. Z tohoto důvodu jsou tak často vyměňováni. Je naším cílem zajišťovat co nejčistší možnou komunikaci. Vytváříme komunikační a léčitelský most mezi řídícím Bohem a Bohyní tohoto stvoření a Bohem a Bohyní vašeho Jádra v dimenzi 4000, stejně tak jako s vaší milovanou Zemí.
 
Jsme dostupní všem pro kanálování i práci při meditaci nebo ve spánku. Jediné co musíte udělat, je zaměřit se na jméno Rize a my budeme energeticky přitaženi do vaší přítomnosti. Možná se divíte, proč jsme na Zemi. Jsme zde, protože modlitby a prosby o pomoc dosáhly do našich chrámů a řídícímu Bohu a Bohyni vašeho Jádra. Tyto modlitby byly zakotveny těmi, kteří studují spolu s našimi kanály a vytvořily vibrační vlnu dostatečně mohutnou, aby dosáhla za hranice pokřivení vašeho řídícího Boha a vyslala jasné volání o pomoc, které se rozeznělo ve vašem Jádru.
 
Když se skupina lidí sejde dohromady se společným záměrem, lze vytvořit vibraci, která je vyšší, než kterou kdokoliv z nich je schopen udržet. Tato zvýšená vibrace může být použita aby pomohla skupině projít určitý segment zasvěcení, pro léčení těla, planety jako celku, nebo pro komunikaci s dimenzemi, které by jako jednotlivci nedosáhli. Tomu naše kanály rozumí a intuitivně vědí, že jejich prosba o pomoc bude zaslechnuta jedině tehdy, když vytvoří dostatečně vysokou vibraci, která překoná bariery pokroucení, které obklopují vaše stvoření. To se podařilo v červenci 1998 a Řád Rize reagoval na volání o pomoc, volání po ukončení bolesti na Zemi a volání po novém zítřku založeném na lásce, které je dostatek pro všechny.
 
Vědomí a tělesná forma jsou sice oddělené, ale jsou vzájemně svázané. Ačkoliv iniciátova tělesná forma může přebývat ve třetí dimenzi, jeho vědomí během procesu vzestupu může začít dosahovat k myšlenkovým formám vyšších dimenzí. Čím vyšších dimenzí myšlenkových forem iniciát dosahuje, tím má čistší komunikační kanál, a tím dostává informace od Boha/Bohyně jasnější a méně pokroucené. Čím je vyšší vibrace, kterou je schopná tělesná forma udržet, tím je vyšší dimenze, do které vědomí dosáhne. Naše kanály cestovaly a dosáhly dimenzí až dva miliony. Každý iniciát bude kontaktovat ty dimenze, ve kterých přebývá jeho Já Jsem Přítomnost, aby mohly splnit úkol své duše na Zemi. Ti z vás kdo ve svém světelném těle vědomě cestujete, jakmile dosáhnete zasvěcení 1024, můžete přímo přijít do Řádu Rize a přímo s námi komunikovat v našich chrámech.
 
Jakmile iniciát dosáhne zasvěcení 3500 a ztělesní 3500 řetězců DNA, začnou dosahovat vědomí 25. dimenze. 25. dimenze již existuje mimo připoutanost a tím je méně náchylná na pokroucení než nižší dimenze. Nelze říci, že by v 25. dimenze žádné pokřivení nebylo, pouze tam chybí pokřivení vztahující se na připoutanost. Vědomí 25. dimenze též osvobodí iniciáta od emocionální připoutanosti duše vztahující se na připoutanost jeho duševní linie v 25 dimenzi. Některé připoutanosti duše se budou vztahovat na citovou připoutanost, kterou má iniciát na fyzické úrovni. Jak připoutanost duše, tak připoutanost na fyzické úrovni jsou uvolňovány současně.
 
Příkladem uvolnění připoutanosti tohoto druhu může být náš kanál Míla. Neměla dohodu se svým pětiletým synem na úrovni duše, že mu bude dělat rodiče, a veškerá karma mezi nimi byla již uvolněna před mnoha měsíci. Vídávala se synem pravidelně, dokud nebyl uvolněn zbytek připoutanosti myšlenkových forem o rodičovství. Její duše si nepřeje, aby se v tomto životním období zabývala rodičovstvím neboť její duše má jiné cíle, které na fyzické rovině zabírají mnohem více času. Důsledkem, po ukončení tohoto segmentu iniciací, je že Míla se vzdala rodičovských povinností s výchovou syna a předala je svému bývalému manželovi a je volná pro plnění záměrů její duše.
 
V lidské tělesné formě je to právě připoutanost, která stojí duši v cestě při naplňování jejího Božského plánu. V lidských myšlenkách je zrušení dohody o rodičovství považováno za tragédii. Ale z perspektivy duše, jestliže není dohoda mezi duší rodiče a duší dítěte o pokračování vztahu, pak pokračování takového závazku je ve skutečnosti v rozporu se směrem vývoje, pro který se duše zrodila a který chce v tomto ztělesnění naplnit. Připoutanost se střetává z naplněním Božského plánu.
 
Ostatní členové skupiny našich kanálů bojují proti partnerským a manželským svazkům, které nejsou v souladu s přáním duše. Předpokládáme, že pro většinu iniciátů bude obtížné ukončit tento segment vzestupu, bez uvolnění všech vztahů, které jsou založeny na připoutanosti a ne na dohodách duší.
 
Pro naše oba kanály znamenalo uvolnění vztahů založených na připoutanosti přenechání dětí manželům a ukončení komunikace se svými rodiči, sourozenci a mnoha dalšími, kteří nejsou v souladu se záměrem jejich duše. Důvodem je i posun ve vibracích, které nyní ztělesňují. Všechny vztahy na Zemi jsou založeny na podobné rezonanci. V případě našich kanálů, jejich rodiče, sourozenci, děti a bývalí manželé již více nerezonují s jejich novou vibrací a proto byli vyvrženi z jejich okruhu. Podobným způsobem jsou ti, kteří jsou k nim nyní přitahováni na souběžné cestě vzestupu a spoluvytvářejí zkušenost intimity, harmonie a radosti když se shromáždí.
 
Mnozí si budou myslet, že je to těžká cesta. Ale ze zkušenosti našich kanálů lze říci, že přítomnost osob s velmi nízkou vibrací v nich vyvolává fyzicky nepříjemné pocity, které často vedou až k pocitu nemoci. To je prostě výsledek nerezonance s nízkými vibracemi, který způsobuje disharmonii a vibrační kolísání v jejich éterickém poli a auře. Takové vibrační kolísání způsobuje fyzickou bolest, citovou bolest a občas i pocit fyzické nemoci z důvodů disharmonie. Je-li fyzická bolest k neunesení, je jediným přirozeným řešením ukončení vztahu.
 
Pozemská rovina reality je obtížná úroveň k překonání. Ti kdož se dali na duchovní cestu často zjišťují, že jsou testováni způsoby, které nejsou příjemné a postrkují hranice toho o čem si mysleli, že se toho musí "vzdát", nebo to opustit, aby vzestoupili. Všechny takové testy které souvisí s procesem vzestupu demonstrují iniciátovu vůli upřednostnit jejich duši, Boha/Bohyni, a Božský plán před vším ostatním. Ti, kteří vytrvají na cestě a následují touhu své duše, zažijí odměnu ve větší radosti, lásce a svobodě, než jakou si v lidské tělesné formě uměli kdy představit.
 
Lord a Lady Rize prostřednictvím Karen Danrich, Mila Sinoski, a Thomas Weber, Rama 
1. prosince 1998

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář