Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úsvit

1. 4. 2009

VYSLANCI V ČASE

Poznámka zpracovatele: Přijala Barbara Marciniaková od 18. května 1988 v USA.

„Jsme zde. Jsme Plejáďané, kolektiv energie z Plejád. Naše historie je dlouhá. Naši předkové přišli z jiného vesmíru, který dospěl k dokonalosti, k universu. Vy pracujete na planetě, která k dokonalosti teprve spěje, a my jsme zde, abychom vám s tímto úkolem pomohli. Tuto dokonalost či transformaci ohlašovali mnozí po celé věky. Toto je významná chvíle. To, co se děje na Zemi, ovlivní celý Vesmír.

    

Dokonalost sestává z vašeho pochopení, kým jste, a je předpokladem k tomu, abyste mohli pokračovat v experimentu. Naši předkové přišli z vesmíru, který dovedl sám sebe k dokonalosti, a pak pochopili, že jde o Prvotního Stvořitele, Prvotní příčinu či cestu Prvotního Stvořitele časem. Přišli z vesmíru, který odhalil svou podstatu - kreativitu. Odhalením této podstaty jsme zjistili, že my sami jsme stvořiteli.

Naši předkové měli možnost volby navrátit se ke Stvořiteli - což je prostě pohyb - a setrvat ve vibraci, anebo pokračovat, což se děje vždy, když je dosaženo dokonalosti formy. Zvolili si možnost vydat se do tohoto vesmíru jako vyslanci, protože si uvědomovali, že jednou i vy budete zralí pro dokonalost. Usadili se na Plejádách, protože tato hvězdná soustava vám jednou bude schopna pomoci v nejtěžší chvíli, v krizi, až budete připraveni spojit se s Prvotním Stvořitelem.

    

Naši předkové patřili k Původním plánovatelům Země, byli to instrumentátoři, kteří osévali světy a civilizace kreativitou a láskou. Díky své kvalifikaci rádi instrumentovali světy, tak jako dirigenti rádi dirigují. Naši předkové jsou i vašimi předky, a my vás rádi nazýváme svými pradávnými příbuznými, jimiž také jste. Naši předkové dali svou DNA Původním plánovatelům a tato DNA se stala součástí DNA lidského biologického druhu.

    

My, Plejáďané, přicházíme z vaší budoucnosti. V jisté verzi naší přítomnosti je místo, kde vládne tyranie a chaos. Viděli jsme pravděpodobné budoucnosti Země, v nichž se vyskytuje stejná tyranie a zánik. Čas je v třírozměrné realitě často nesprávně chápán: Věříte, že čas se měří minutami nebo stupni. Čas je mnohem rozlehlejší, než si uvědomujete. Ve skutečnosti si čas pohrává s informacemi a kóduje je. Je možné dostat se do jiných simultánních realit napínáním, deformováním, zakřivováním a kroucením času. Můžete nasednout na časovou elipsu a prožívat mnoho realit jednoduše tím, že budete postupovat po eliptické křivce. Zjistíte přitom, že čas ani realita nejsou pevné“.

    

Protože všechny reality nejsou pevné a protože budoucnost není pevně stanovena (je to jen množina pravděpodobností), spatřujeme v této chvíli možnost vsunout do této množiny pozitivnější budoucnost Země. Přejeme si znovu zavést na této planetě světlo a vrátit Zemi jejímu původnímu účelu - aby se stala důstojným intergalaktickým střediskem výměny informací. A proto jsme přišli v jistém časovém výseku na místo, které nazýváme jádro či semeno, abychom iniciovali změnu. Tato změna neovlivní jen Zemi. Ovlivní vaši budoucnost, naši přítomnost a celý vesmír.

    

Přinášíme vám velkou novinu !  Přišli jste na Zemi v prostoru a čase, kdy je evoluce za dveřmi. Uskuteční se velký vývojový skok, jehož budete účastni, a nebudete sami, protože právě teď na Zemi přicházejí mnohé energie, aby se tohoto velkého projektu zúčastnily. Vaši planetu obklopují mateřské lodi, které fungují doslova jako převaděče energie. Na Zemi dopadají paprsky světla ze starých a prastarých hvězdných systémů, které s vámi spolupracovaly po celé věky. Tyto paprsky informací přímo bombardují vaši planetu.

    

Protože jsou tyto informace vysílány paprskem, vaše tělo musí být schopno je přijmout, převést je, uchovat je a odeslat je ostatním. Mnozí z vás navazují s oněmi mateřskými loďmi telepatické spojení a budou působit jako vaše vlastní radiostanice, které si můžete naladit, a  kdykoli chcete se těšit z bohatství informací.

    

Jde o evoluci supervědomí, evoluci do nejvyššího aspektu vaší bytosti. Nemusíte si dělat starosti, jak se touto bytostí stát, protože vy už touto bytostí jste, jen si na to musíte vzpomenout. Protože v okamžiku Harmonické konvergence budou závoje kolem Země odstraněny, je vám stále z dalekého kosmu tato energie posílána a její hladina se neustále zvyšuje s tím, jak jste schopni ji zvládat. Vyvíjíte se teď extrémně zrychleným tempem, takže každý rok tohoto desetiletí bude jako deset či více let století minulého. Představte si, co všechno dosáhnete do roku 1999, a pak pocítíte, kým budete. Bude to, jako byste prožili sto let za pouhé desetiletí.

    

Budete zaplaveni vzpomínkami, zaplaveni mnoha dalšími věcmi. Mnozí z vás podniknou cesty na kosmických lodích do různých částí sluneční soustavy. Až vstoupíte do Doby světla, otevřou se vám světy, o jejichž existenci jste nevěděli. Prošli jste mnoha jinými epochami: Dobou bronzovou, dobou železnou, průmyslovým věkem, věkem informací a tak dále. Tyto ostatní epochy souvisely se setím, sázením, pěstováním a obecně vštěpováním potencialit života do trojrozměrného světa.

    

Na spadnutí je přechodné období, v němž dojde k dimensionálnímu posunu, který sníží hustotu třetího rozměru, takže budete moci postoupit do vyšších dimenzí, kde tělo není v tak pevném stavu. Přišli jste sem, protože chcete zvládnout evoluční proces a umět s ním žít. Bude to velice vzrušující, protože to znamená, že budete muset fungovat v mnoha realitách.

    

Odpovědi jsou ukryté hluboko ve vás. Formulují se otázky, které jsou v popředí vašich myslí, abyste mohli ze své bytosti vydobýt odpovědi. Abyste to dokázali, musíte nejprve věřit, že ty informace ve vás jsou.

    

Lidstvo se právě učí zásadní pravdě.  Tato pravda samozřejmě spočívá v uvědomění si dobra, které je ve vás, a spřízněnosti s Prvotním Stvořitelem a se vším, co existuje. Spočívá v tom, že si máte uvědomit, že veškeré bytí je propojeno a vy jste jeho částí.

    

V nesmírných rozlohách kosmu existuje množství kultur a společenství, a všechny tyto kultury a společenství se od samého začátku na této planetě objevovaly a opět mizely. Není to tak, že jen my, Plejáďané, jsme přišli pomáhat, jsme jen jedno uskupení z jedné hvězdné soustavy. Jsou zde mnozí, kteří sem přicestovali z mnoha důvodů. Většina mimozemšťanů přišla, aby napomohla vašemu pozvednutí ale jsou zde i jiní, kteří jsou zde z jiných důvodů.

    

Vaše historie se pohybuje ve velmi zvláštních vodách. Mnozí z vás byli připoutáni k Zemi před dávnými věky působením hvězdné energie a prostřednictvím kontaktu s vyššími světy. Dobře víte, jakými těžkostmi Země prošla, jako například kolikrát se světadíly posunuly a kolikrát přišla pomoc z nebes.

    

Informace byly překrouceny, když ti, kdo přišli z nebe, aby vás posunuli ve vývoji kupředu, byli proměněni v bohy. Tak jako děti, zbožňující ty, kdo dokážou, co ony samy nedokážou, vaše společnost jasně demonstruje touž metodu vytváření božství. Koncepce v pozadí je jedním z paradigmat víry, která jste sem přišli změnit. Třírozměrný svět znamená velkou zkoušku, protože dovoluje, aby se v něm vytvořily skvělé limitace. Těmito limitacemi se formují struktury, a prostřednictvím tohoto procesu tvoříte a dozvídáte se, že jste součástí Prvotního Stvořitele a že Prvotní Stvořitel touží po zkušenosti.

    

Jste nádherné bytosti, členové Světelné rodiny, a přišli jste na Zemi s úkolem vyvolat posun, provést změnu, napomáhat přechodu. KLÍČEM JE LÁSKA. Láska je to, co tvoří vesmír. Současná technika na Zemi se rozvine jen do jisté míry, protože lidstvo ještě nechápe, že je zapotřebí lásky. Energie může na sebe brát různé podoby tvořivosti, ale když máte co do činění s chamtivostí nebo nenávistí nebo jakoukoli emocí, která nemíří ke světlu, můžete jít jen do jisté vzdálenosti. Je tu jen tolik informací, kolik je jich dostupných pro tento druh vibrací. Láska je základním stavebním kamenem, takže když máte lásku, existují všechny možnosti. Přinést znovu ideu světla, což je informace a láska - což je tvořivost - tak to bylo naplánováno. Přijít do soustavy, která byla po celé věky primárně temná, k tomu je zapotřebí ODPADLÍKŮ, jako je SVĚTELNÁ RODINA.

    

Tam, kde jsme, jsme do značné míry odpadlíci. Jak jsme již řekli, náš vlastní systém potřebuje změnit. Působíme jako most nebo spojovací článek napříč Světelnou rodinou v mnoha soustavách, abychom změnili náš vlastní systém. Vytváření vědomí láskou a zodpovědností nás sytí, inspiruje, rozšiřuje naše vlastní vědomí, abychom se mohli dále vyvíjet. Takže jsme pro vás přáteli, učiteli a pomocníky a vy zase pomáháte nám.

    

Kam vás tato změna zavede ?  Rádi bychom viděli, jak se stanete natolik schopnými, že budete světy vědomě vytvářet. Připravujete se k setbě, připravujete se stát se druhem, který osídlí nově se tvořící světy, a protože máte v paměti uloženu historii toho, co se stalo zde, na Zemi, budete moci učit ostatní a vědomě udržovat směr, jímž se mají jiné světy ubírat.

    

Jste účastni velkého plánu. Všichni jste uvítali možnost být zde, na tak důležitém místě, v tak důležitou dobu. Byli jste si jisti, že to dokážete. Než jste sem přišli, bylo vám rovněž řečeno, že pomoc bude dostatečná a že v různých uzlových bodech vašeho vývoje se na planetě objeví různé entity v různých funkcích, aby působily jako spouštěcí mechanismus, aby vám připomněly - nikoli aby něco udělaly za vás. My jsme jeden z těchto spouštěcích mechanismů, jsme katalyzátor. Když zaslechnete jméno Plejáďané, cítíte spřízněnost, protože my vám pomáháme posunout vaše vlastní informace, vaše vědění kupředu.

    

Protože s vámi spolupracujeme, je naším úmyslem připomenout vám, kdo jste, abyste mohli nalézt největší zdroj své vlastní inspirace. Kdybychom každému z vás mohli najít povolání nebo způsob života, žádali bychom od každého, aby se stal inspirací. Až budete schopni takto žít a být skutečnou inspirací všem, kteří se s vámi setkávají, budete žít své vlastní světlo, a to je velmi zásadní.

    

Pamatujte, že jsme zde ze svých vlastních důvodů a že vy zase ze svých a že my všichni jsme tady, abychom se vyvíjeli a vytvořili společně novou vibrační frekvenci. Přejeme si rozrušit paradigmata víry, která oddělují jedince v jejich vývoji. Jsme zde, abychom vytvořili status vyslanců, hru harmonie a spolupráce, a to tím, že vám dáme informace, které vás zasáhnou v samém středu vaší bytosti, nehledě na to, jaká byla vaše předchozí víra.

    

My, skupina, která k vám promlouvá, jsme odhodláni vyplnit vlastní životopis zajímavými zkušenostmi. Když jsme začali v roce 1988 promlouvat poprvé, náš kolektiv sestával asi z padesáti a ze sedmdesáti pěti entit - některých fyzických, některých nefyzických, všechny plejádského původu. Náš počet postupně vzrůstá a náš kolektiv dnes čítá přes stovku entit z mnoha různých soustav. Dnes můžeme být nazýváni Plejáďané plus. V naší realitě jsou i tací, kteří nevěří, že dokážeme, co jsme si s vámi umínili udělat. Připadá jim, že ponecháváme příliš mnoho věcí náhodě a příliš riskujeme, a přesto netrpělivě čekají, co se stane.

    

Ve vaší soustavě jsou i tací, kteří se domnívají, že jsme zde, abychom šířili strach, ale my to takhle nevidíme. Nechceme nikoho z vás děsit, jen vás chceme informovat. Když sedíte v temné místnosti a slyšíte podivné zvuky, může to vyvolávat strach. Ale když rozsvítíte a zjistíte, co zvuky působí, už se tolik nebojíte. Chceme, abyste byli informování, s čím se setkáváte. Světlo je informace, nevědomost je tma. Chceme, abyste pracovali ve světle, ne ve tmě.

    

Pracujeme s vámi, protože chceme rozvíjet své vědomí ke svobodnější vůli a svobodnějšímu vyjádření. Tak jako vy máte za úkol změnit systém, v němž žijete, tak i my máme za úkol změnit systém, v němž žijeme my. I my máme své cíle. Jak už jsme řekli, přicházíme z vaší budoucnosti a v jistých případech máme plné ruce práce. Potřebujeme vás, tak jako vypotřebujete nás. Vy jakožto členové Světelné rodiny můžete zavést a uzákonit velkolepou novou pravděpodobnost do řetězce realit, která imploduje v příštích dvaceti letech z tohoto sektoru existence, protože fyzicky žijete na této planetě. Právě skrze vás se ona změna odehraje. To, co děláte teď, nás silně ovlivňuje. Co se děje se Zemí, nás ovlivňuje zásadně.

    

Jsme zde, abychom pomáhali, učili a vyvíjeli se s tím, jak společně procházíme zmíněným procesem Uvádíme svou verzi událostí jen proto, abychom vás vyzvedli do vyššího stavu vědomí. Nechceme tvrdit, že naše a jen naše verze je ta jediná pravá. Celé učení je koncipováno s vědomím cíle a příběhy, které vám vyprávíme, vás mají dovést na vyšší úroveň vědomí. To je naším úmyslem.

    

Slova, která volíme, a koncepce, o nichž mluvíme, jsou spouštěcími mechanismy pro kódy uložené hluboko ve vašich tělech. Vaše těla čekají, až budou položeny otázky, aby mohla začít resonovat s odpověďmi, které jsou ve vás - aby se buněčná paměť ve vašich tělech mohla začít rozpomínat na to, co dávno ví. Teď, když k vám promlouváme, začnete se rozpomínat.

Od promlouvání k vám si slibujeme, že rozšíříte svou definici reality, avšak nikdy neberte věci doslova. Vždy sledujte větší spirálu, kterou chceme vytvořit a která vám umožní vidět větší obraz. Nikdy se nezastavujte tam, kde definujeme nějakou myšlenku, protože my jsme zde prostě proto, abychom otevřeli vaše paradigmata a otřásli vašimi mřížemi, abyste začali nacházet aktivaci skutečného vědění, pravého vědění, které je uloženo ve vás. Tam jsou veškeré údaje a my jsme přišli, abychom je ve vás probudili.

    

Chceme vám předkládat myšlenky k úvaze. Chceme vás povzbuzovat, abyste neulpívali na jedné myšlence a abyste přijali i to, co váháte přijmout nebo čeho se bojíte. Uvědomte si, že když čelíte takzvaným temným či stinným stránkám v sobě, vytváříte tak příležitost k osvobození pro všechny zúčastněné. Tak se vracíme k první a poslední zásadě: myšlení tvoří. Ať se octnete v jakékoli situaci, dostala vás do ní síla vašeho myšlení. A je to také ničím nedotčená víra, že myšlení tvoří, která promění vaši zkušenost a planetární existenci.

    

Doporučujeme vám, abyste položili pár otázek každému, kdo hýří definicemi a vykládá vám absolutní pravdy. Je důležité vyslechnout mnoho různých názorů a mnoho různých příběhů. Vždy si vyslechněte příběh člověka a pak zkoumejte, jestli vám zní pravdivě. Bude vám něčím prospěšný, napomůže vašemu vývoji ?  Jedna z věcí, kterou s oblibou učíme, je, že je na vás rozhodnout se, co máte dělat. My vám jen poskytujeme informace, je na vás, abyste se rozhodli, co s nimi. Vy řídíte svůj život, ne my.

    

Rádi se pyšníme, že jsme dobří vypravěči. Ve způsobu, jímž předkládáme údaje, je jistá důvěryhodnost a jistá senzačnost. Ale příběh, která vám v nějakém okamžiku vyprávíme, není jen příběhem. Není samoúčelný a není jedinou pravdou. Je to jen zlomek, jen dílek většího obrazu.

    

Ať vám vyprávíme jakýkoli příběh, můžeme vám zaručit, že za rok vám budeme vyprávět příběh úplně jiný, protože za rok budete schopni vnímat věci daleko velkolepějším způsobem. Tak i příběh se bude neustále vyvíjet. Vaším úkolem bude najít uvnitř tohoto příběhu svou identitu, zjistit, co víte - ne čemu chcete věřit nebo co vám bylo řečeno. Důvěřovat tomu, co víte, je imperativní požadavek, protože vědění je vaší spojnicí s Prvotním Stvořitelem. Jeden každý z vás si musí uvědomit, až se začnete rozpomínat na svou roli, že váš život je o něčem.

    

Vy sami jste si zvolili to, že jste zde. Jste tu s úkolem aktivovat paměť a posunout hodnotu lidské existence opět do popředí stvoří. Jste potřební. Připravovali jste se na tento úkol po celý život, nepřišli jste nepřipraveni. Všechno, co teď potřebujete vědět, je ve vás, a vaším úkolem je vzpomenout si na svou přípravu. V tomto životním čase se nebudete dozvídat nové informace. Jak jsme již řekli, toto je život, v němž se budete rozpomínat na to, co už víte, a my jsme tu jen proto, abychom vám to připomněli. To je součástí našeho úkolu.

zdroj: www.

Z knihy : Poslové úsvitu - Barbara Marciniak

§§

Kdo nese světlo?

Uchováváte historii vesmíru ve svém fyzickém těle. To, co se právě odehrává na planetě, je doslova mutace vašeho fyzického těla, protože vy je necháváte vyvinout do té míry, že bude počítačem schopným uchovávat informace.

Přítomné časové období bylo zvoleno původními bohy stvořiteli, aby se mohli vrátit, převzít tuto planetu a navrátit ji původnímu plánu. Milióny byly povolány, aby se projektu účastnily. Milióny pravily: "Ano, jsme odpadlíci. Pojďme a vezměme si projekt nazpět a uvidíme, jestli se ještě dá napravit. Znovu jej vybudujeme z trosek a dáme ho dohromady."

A tak dotyční spředli plány vyhotovili projekty a genetikové studovali, kdo z lidí nese recesivní geny a světelný provazec v nich. Vybrali jste si s velkou jasnozřivostí rodičovstvo, které vás genealogicky vybavilo nejširším přístupem ke kombinacím světelně zakódovaných vláken, jež se potenciálně mohou vyvíjet.

Než jste vstoupili do tohoto těla, všichni jste se zavázali navodit události, které spustí vaše kódy či technické projekty - čímž aktivují vaši paměť. Pak jste vstoupili do těla a zapomněli jste. Kódy vás všech se však už do jisté míry aktivovaly, protože chápete, že je tu jakýsi božský cíl neboli Božský plán, jehož jste součástí. Spouštění kódů a vaše uvědomění si své identity se stanou fantasticky intenzívní. Důvodem pro to je vyvíjející se DNA. Až bude vašich dvanáct šroubovic DNA na místě začnou se napojovat na systém dvanácti čaker.

Čakry jsou centra vírů, nabitá informacemi. Abyste se vyvíjeli, je třeba si vybírat obzvláště namáhavé situace, v nichž se musíte povznést nad to, co bylo stanoveno jako strop nebo hranice možného. Musíte se stát nadbytostmi v jakékoli realitě, do níž vstoupíte, protože to je vše silná stránka jakožto členů Světelné rodiny, odnože odpadlíků. Přišli jste na tuto planetu záměrně, protože jste si zvolili náročný úkol být odbojní - nikoli způsobem, který by vám způsobil problémy nebo vyvolal neshody, ale způsobem, jenž by vytvořil harmonickou odbojnost. Prostřednictvím své harmonie se stavíte proti staré negativní vibrační frekvenci.

Část tření, které cítíte mezi sebou a ostatními, spočívá v tom, že jste na této evoluční cestě a řítíte se kupředu. Ostatním se to nelíbí, protože v tuto dobu nejsou zakódováni, aby reagovali jako vy. Někteří lidé nejsou zakódováni vůbec. Někteří věděli o plánu na změnu a přišli sem jako pozorovatelé. Některé ustrašené bytosti sem přišly s vědomím s tím, že si uvědomují, jaký je její původní účel - stane se to nějak potvrzením cesty jejich vědomí a katapultuje je to na vyšší úroveň vědomí, i kdyby jejich podíl na změně měl být jen v tom, že budou prostě tady.

Už jen být v blízkosti takové aktivity vám dodává energii. A tak důvěřujte všem, kdo jsou v tuto dobu na planetě a kdo se rozhodli být účastníky této velké změny frekvence. Všichni tito účastníci jsou potřební, protože čím více nových frekvencí je tady, tím více energie se může nahromadit, aby změnilo frekvenci starou. Ti, kteří se otevřeli světlu, si nechají doslova přebudovat těla. Někdy se můžete v noci probudit a výslovně cítit, jak jste přebudováváni - vaše DNA.

DNA je vlákno, vědci by je popsali jako vlákno komunikační. Vědci, kteří doposud dělali, co mohli, nalezli v jistých částech DNA jisté kódy. Nalezli také nadbytečné části DNA. Jinými slovy jsou zde části, které nedokáží přeložit ani vysvětlit, takže se domnívají, že to jsou "zbytečná DNA". Jsou však úplně vedle.

Hovořili jsme o tom, jak vy všichni jste byli stvořeni bohy stvořiteli. Byli jste vystavěni jako domy, které bude v budoucnosti třeba rozšířit či přistavět. Teď jste na křižovatce, kdy ti, kdo vás zkonstruovali, přistavují k tomu, kdo jste. To, co vědci nazývají "zbytečná DNA" dřímalo ve vašem těle dlouhou dobu a nyní je to aktivováno. V našem učení vždy zdůrazňujeme význam oxidace, protože kyslík napájí váš kód a probouzí "zbytečnou" DNA ve vašem těle.

To, co vědci nazývají "zbytečným", ukrývá hluboko ve vašem těle vjemy, které vám umožní stát se úplným vnímatelem, čtyřrozměrnou bytostí. Toto probuzení DNA vám umožní změnit zrak, změnit sluch, prodloužit život a tak dále. Tato dřímající část DNA, která mátla vědce, se probouzí.

Mutujete teď tak rychle, že jistí vědci prohlásí tento proces za nemoc. Přesvědčili vlády, aby do výzkumu DNA investovaly miliardy dolarů. To, co se děje ve vašem těle, není nemoc - to jste jen přirozeně mutováni a přebudováváni. Tato mutace probíhá většinou, když spíte, takže se možná ráno probouzíte a zjišťujete, že něco ve vašem těle vám připadá maličko jiné. Můžete očekávat, že změny se začnou projevovat a že získáte nové schopnosti. Mnoho věcí budete vědět automaticky.

Původní tvůrci lidského těla byli dobromyslnými bytostmi. Tito původní bohové stvořitelé vás štědře obdarovali obrovskou duchovní vitalitou a mimořádnou radostí z vlastních schopností. Značná část těchto informací je uložena ve vašem těle ve světelně zakódovaných vláknech, která jsou zpřeházena a teď se znovu uspořádávají. Vaše kosti a celá kostra s touto informací korespondují. Až bude vaše kostra srovnána, uvolní se energie z posvátných energeticky nabitých míst, kosmické paprsky budou vtaženy do všeho těla a světelně zakódovaná vlákna ve vašich buňkách se přeorganizují a vy zjistíte, že jste jiní. Ta změna se vám bude vracet, kamkoli pohlédnete.

Někteří lidé budou v krátké době fungovat s dvanácti šroubovicemi, zatímco jiní touto změnou projdou až v závěru desetiletí. Důvodem je prostě to, že každému jedinci je frekvence dána tehdy, když je schopen ji integrovat. Když spirály DNA začnou v nějaké osobě naplno fungovat, dojde k probuzení jejího vnitřního vědění, vědění, které jde za vše, co se tento člověk dosud naučil.

Jak jsme vám v tomto příběhu vyprávěli, loupeživí bohové stvořitelé, kteří přišli a uchopili moc, potřebovali, abyste fungovali jistým způsobem, aby vás mohli ovládat. Potřebovali odpojit vaši inteligenci což také učinili, zpřeházením a odpojením světelně zakódovaných vláken, která tvoří šroubovice ve vaší DNA. Tato vlákna se teď začínají opět zapojovat do šroubovic. Tyto šroubovice se vyvinou ve skupiny po třech, až zde bude dvanáct řetězců. Až těchto dvanáct šroubovic či řetězců mnoha světelně zakódovaných vláken začne vibrovat v těle, každý z řetězců bude odpovídat jedné čakře.

Pracovat se sedmi čakrami v těle není příliš obtížné, protože když se soustředíte na cítění, můžete se jich fyzicky dotknout a lokalizovat je všechny. První tři jsou čakrami přežití, sexuality a percepčního cítění. Čtvrtá čakra je srdce - centrum soucitu a spojení se všemi věcmi. Pátá je krční čakra, která je pojena s mluvením. Šestá je třetí oko, vidění. Sedmá je korunní čakra, která otevírá vědomí, že naše identita překračuje tělesnost. Když dospějete k oněm pěti čakrám mimo tělo, musíte začít nacházet nové způsoby, jak zjistit, co se děje s něčím, o čem ani nevíte jistě, že to existuje.

Osmá čakra je v oblasti vaší aktivity. Vznáší se asi třicet centimetrů nebo výše nad vaší hlavou. Většina lidí si udržuje osmou čakru blízko u fyzického těla. Devátá čakra je rovněž blízko, několik desítek centimetrů od těla. Jakmile se vytvoří devět šroubovic, tato čakra se přesune do zemské atmosféry a stane se spíše čakrou Země, napojenou na síť. Je to spojovací článek.

Desátá, jedenáctá a dvanáctá čakra jsou mnohem dále. Desátá čakra bude ihned po zapojení ve vaší Sluneční soustavě. Jedenáctá čakra se přesune do vašeho Galaktického systému a dvanáctá bude umístěna a zakotvena někde v tomto Vesmíru.

Z těchto osobních informačních center budete přijímat informace, protože jsou to kolektivní centra, stejně tak jako vaše ostatní osobní čakry. Až se naučíte překládat zkušenosti vašich čaker, zjistíte, že život už není jak dřív.

Mnozí z vás se teď učí, jak jednat podle tohoto plánu, vedoucího vás k objevu vašeho probuzeného já. Jakmile se to naučíte, život se stane naprosto snadným, protože se stanete nositelem světla a budete se pohybovat pouhým záměrem dát se do služeb věci.

Byly doby, kdy se lidský biologický druh nacházel na frekvencích vyšších dimenzí a vy jste měli schopnost pohybovat se realitami a manipulovat hmotou. Mnohé z těchto schopností byly záměrně dezorganizovány těmi bytostmi, které mají na starost vaši realitu. Musíte chápat, že každá realita má své strážce a že v různých dobách se vyskytují různí průvodci a strážci.

Užíváme termín strážce neutrálním způsobem. Vy užíváte termín strážce pro někoho, kdo někoho chrání. My říkáme, že strážci mají na starosti realitu a že ji možná střeží před jinými, nenechají jiné, aby přišli a jejich realitu změnili. Strážci, o nichž mluvíme, nejsou nutně dobromyslné entity, které vás chtějí pozvednout. Entity, které střeží vaši realitu, ji možná střeží před těmi, kdo by vás chtěli osvobodit.

Zapomněli jste toho tolik, protože jste byli přebudováni, a mnohé z vašich inherentních schopností byly dezorganizovány a odpojeny, takže nefungují. Mysli ve vaší společnosti začaly být ovládány. Kolem Země jsou ochranné závoje, protože kdybyste se chtěli napojit na některé z těchto informací, nebudete mít nástroje ani zázemí ani schopnost se v těchto realitách vyznat.

Nyní je celá planeta ponořena do expandujících realit. Abyste mohli do těchto jiných realit vstoupit, budete nejdřív muset velmi důkladně prozkoumat realitu vlastní. Není čas na dvacet let psychoanalýzy. Musíte si během několika hodin vyvinout dovednosti a schopnosti, které vám umožní urazit několik desetiletí ve své vlastní emocionální evoluci. Budete muset cestovat po emocionální dálnici, protože lidské tělo se vyjadřuje prostřednictvím emocí. V tom je jedinečnost a dar vašeho druhu.

Nejprve budete muset otevřít emocionální dálnice do oblastí, které jste před sebou v tomto životě schovávali. Možná vás zaplaví vzpomínky, až se tyto údaje ve vás uspořádají - vzpomínky na události, které pro vás tehdy byly těžké nebo pro něž jste možná neměli kontext. Někteří z vás mohou odkrýt mimozemské kontakty, které jste všichni měli jako děti. Někteří z vás mohou odhalit sexuální vyjádření, které jste nechápali, když se tyto události děly ať už jste byli aktivními či pasivními účastníky. Takovéto věci jsou uloženy v lidském emocionálním těle, protože je velmi citlivé na úsudek.

Mnohé z toho, na co se napojíte, je svázáno s vaší sexualitou, protože je částí vás samých, kterou jste nepochopili a do níž se musíte ponořit, abyste pochopili její smysl. O čem vlastně sexualita je? Kdo stanovil všechna ta pravidla o jejích vhodných a nevhodných vyjádřeních? Čeká vás také uvědomění si kontaktů a energie, které byly neustále s vámi, když jste byli mladší, aby vás učily. Vy jste tyto události odblokovali, protože jste neměli dostatečnou podporu abyste věřili, že se skutečně staly.

Ti z vás, kdo chápou vyšší světy, se mnohokrát cítili na této planetě osamělí. V této době jsou tu milióny takových jako vy, kteří tvoří ohromnou skupinu vašich příznivců. Začnete potkávat a nacházet jeden druhého a začnete navazovat své vědomí - jedno jemné hedvábné vlákno k jiným vláknům vědomí. Uvidíte vznikat nejkrásnější stvoření bez velkého úsilí, protože to je součástí plánu a vy jste posunováni, abyste jisté věci uskutečnili.


Ukázka z knihy Barbary Marciniakové - Poslové úsvitu


Na doporučení Sannyho (Lubomíra Stejskala) převzato z: www.volny.cz/pikkupoika

Další zdroj: Pleiadians.com (Barbara Marciniak)

 

 

 

andele-svetla.cz

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář