Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lord Melchizedek – Univerzální energetické uspořádání a znovuprobuzení vašeho původního zdroje

25. 4. 2012

Milované bytosti světla, já, Lord Melchizedek předstupuji před vás se svými stoupenci, abyste se mohli koupat v mé lásce. Chceme vám pomáhat v tomto čase vzestupu a s doprovodem, láskou a osvícením v srdcích vykročit kupředu.

Já, Lord Melchizedek, jsem Univerzálním Logosem. To znamená, že dohlížím na Zemi z Univerzální úrovně, kterou představuje světelná vibrace zlaté barvy. Tato Univerzální úroveň je plná lásky. Být Univerzálním Logosem znamená stát se naprostým ztělesněním Kristova vědomí tak, aby dohlížitel z Univerzální úrovně působil z čisté lásky a odrážel lásku Univerzální úrovně. Láska je mocná energie, která je nyní na Zemi potřebná ve velkém množství, a proto je třeba, abyste dovolili Univerzálnímu světlu proudit do vašeho bytí, čímž nejenže ovlivní vaši realitu, ale zároveň se také ukotví k Zemi a životu lidstva. Zapamatujte si, že v současné době musí být energie, vibrace a láska ukotveny skrze vaše bytí a k Zemi. Od vás se očekává, že budete na Stvořitelovo světlo působit jako kotva, abyste napomohli jeho projevení. Dovolte Univerzálnímu světlu, aby posílilo vaše bytí, realitu a duchovní pokrok láskou čistého Kristova vědomí vysokých a rychlých vibrací; Zaktivuje se tím větší láska z vašeho nitra a napomůže to i expanzi vaší srdeční čakry.

Je důležité, abyste požádali Univerzální světlo o stonásobné posílení lásky ve vašem nitru a pro vaši lásku se obklopte ve své realitě velkou hojností od tohoto okamžiku až do roku 2012. Láska je tou energií, která bude v každém okamžiku podporovat váš růst, která vám dovolí zůstat v rovnováze a v míru během duchovních přechodů ve vašem nitru. Jestliže se toho podaří na Zemi dosáhnout velkému množství Lightworkerů, vytvoří se ohromný objem lásky, která bude fungovat jako základ pro nádherné a zázračné zkušenosti.

Je to dáno ohromným bohatstvím lásky, které v sobě Univerzální úroveň nese, co ji dělá tak dostupnou duším na Zemi. Univerzální světlo působí jako most mezi Planetárními, Solárními a Galaktickými vibracemi a vyššími kosmickými úrovněmi Stvořitelova vesmíru, což může být, nacházíte-li se ve fyzickém těle, poněkud obtížnější pro pochopení a přijetí. Já, Lord Melchizedek se dokážu pohybovat mezi dimenzemi a projevovat své energetické vibrace s odpovídající rychlostí pro dosažení spojení s kteroukoliv duší v rámci Stvořitelova vesmíru. To znamená, že mohu dosáhnout to samé s Univerzálním světlem. Mnoho lidí objevilo, že se snadněji a s pocitem většího komfortu dokážou spojit s Univerzálním světlem, než s jakýmkoliv jiným stupněm Stvořitelova vesmíru. Mým posláním je sdílet se všemi Univerzální světlo a učení kvůli drahocenným vibracím lásky, které v sobě nese. Univerzální úroveň vám může pomáhat při spojení se s vyššími úrovněmi Stvořitelova vesmíru, jakými jsou Multi Univerzální úroveň, která je v současné době pod dohledem Archanděla Metatrona, a Kosmická úroveň pod kontrolou Mahátmova vědomí. Tyto dvě úrovně jsou tak blízko a spojené se Stvořitelovou duší, že jejich učení a vibrace mohou být ve fyzickém těle těžko pochopitelné, ale toto Univerzální světlo bude pomáhat vašemu spojení a proniknutí těch nejvhodnějších vibrací a moudrosti do vašeho bytí. Univerzální světlo naplňuje jedince takovou vřelostí, že se urychlí jeho vibrace, rozšíří se jeho vědomí a prožívá intenzívnější přijetí Stvořitele. Jestliže se chcete spojit s vyššími úrovněmi Stvořitelova vesmíru, potom je pouze třeba přivolat mé energie a přidržet se svého cíle. Je důležité, aby došlo ke spojení s vyššími úrovněmi, protože nezbytná moudrost vyžaduje ukotvení k Zemi skrze lidskou duši a vědomí. Jde o velmi čistou a prostou moudrost, která musí v této době sestoupit z vyšších úrovní jako inspirace pro lidstvo. Najděte si čas, usedněte, a získejte spojení buď jen s jednou nebo oběma úrovněmi Multi univerzální a Kosmické úrovně. Nejprve se zeptejte, jestli je to vhodné a potom, která vibrace je vhodná pro spojení. Jednoduše dovolte energiím protékat skrze své bytí a žádejte o co nejvhodnější moudrost pro inspiraci vašeho srdce a mysli.

Univerzální úroveň může také pomáhat při vylepšení vašeho spojení se Stvořitelem, koneckonců účelem vaší pozemské cesty a pozornosti, kterou věnujete vaší duchovní praxi je získat hlubší jednotu a spojení se Stvořitelovou duší. Univerzální úroveň vás podporuje při zkoumání energie a podstaty Stvořitele ve vašem nitru, při pochopení, jak se jako Stvořitel projevujete na Zemi, při porozumění aspektům Stvořitele, jichž jste v současné době nositeli, a které se vaše duše snaží pochopit. Univerzální úroveň vám pomáhá vidět vaši kompletní cestu ke Stvořiteli a ne pouze vaši fyzickou cestu na Zemi. Větší obrázek je jasně evidentní v rámci vibrací Univerzální úrovně a učení, které vám pomáhá při rozšíření vašeho vědomí, energií a pochopení sebe sama, tedy akceptovat svou pravdu. Když žádáte o studium na Univerzální úrovní, já a Melchizedekovi stoupenci vám poskytneme techniky a náhled, které vám pomohou v dosažení jednoty se Stvořitelem a většímu porozumění na vaší cestě. Zatímco je důležité zůstat koncentrovaný na vaši fyzickou realitu, je také přínosné pochopit vyšší poslání své duše, které se skrývá za posláním vaší duše na Zemi. Ve srovnání s tím může působit vaše poslání na Zemi zdánlivě velice nevýznamně, ale také vám to umožňuje uvědomit si, že všechno je možné, snadné a jednoduché.

Je jen potřeba obrátit se v meditaci na mé energie a požádat o zahalení Univerzálním světlem a potom se přidržet záměru pochopit poslání své duše, které je mimo hranice Země. Jestliže ještě pro vás nenastal čas, abyste zachytili tyto informace, prosím netrapte se tím, ale vězte, že moudrost přijde v božském načasování. Mnozí z vás ale čekají na porozumění těmto informacím, protože se tím změní váš pohled na sebe sama i na Zemi, což je potřeba pro váš další růst. Naplnění vašeho srdce hlubší láskou přinese posvátná praxe. Prosím, uvědomte si, že s tím, jak duchovně na Zemi rostete, toto porozumění se může měnit, protože vám bude předáno způsobem, kterému můžete rozumět v této chvíli.

Můžete také prosít o rozšíření a zesílení spojení se Stvořitelem, které dovolí uskutečnění nových Stvořitelových aspektů a jejich ocenění ve vašem nitru. Toho lze dosáhnout během meditace a s úmyslem. Zesílí se tím vaše světlo, což je v této době extrémně důležité, dovoluje vám to přijmout významný aspekt Stvořitelovy vůle, kterým je vedení s nesmírnou mocí a láskou.

Univerzální světlo je díky svému spojení se Stvořitelem velice léčivé a čisté, a může se soustřeďovat na obnovení vaší energie a bytí. Univerzální světlo vám bude připomínat dobu před vaším oddělením se od Stvořitele a dokáže léčit všechny zkušenosti od vašeho oddělení do vstupu do duševní skupiny ze Stvořitelova zdroje. Oddělení je pouhou iluzí, ale je to skvělé slovo k popisu ztráty stání se něčím odlišným od vaší předchozí existence jako Stvořitele. Dá se to přirovnat k dítěti, které začíná svou existenci jako součást matčina těla a potom se individualizuje, vzdaluje se od matky, aby zakusilo jeho nebo její vlastní život, ale stále s ní zůstává ve spojení. Můžete se přesunout do odlišných vibrací, abyste zakusili realitu sebe jako Stvořitele, ale jste samozřejmě stále spojeni v jedno se Stvořitelem. Když se spojujete s Univerzálním světlem pravidelně, tento léčivý proces se začne vyskytovat zcela přirozeně, protože záměrem Univerzálních energií je obnovit vaše vlastní bytí a energii. V této době ohromného růstu a přechodu je důležité spojit se s Univerzálním světlem, zakusit jeho zlatou energii a lásku, koupat se v jeho inspiraci. Dovolte sami sobě udělat si čas na spojení s mými energiemi a tím i s Univerzální úrovní.

„Prosím o spojení na hlubší úrovni s Lordem Melchizedekem a zlatým Univerzálním světlem. Prosím, aby Univerzální světlo protékalo skrze moje bytí a sdílelo, inspirovalo a aktivovalo všechno nezbytné učení a osvícení, které se nachází v mém nitru. Prosím zvyšte mé spojení se Stvořitelem, mé porozumění sobě samotnému jako Stvořiteli a moudrosti, kterou mám nyní přijmout. Prosím pomozte mi pochopit poslání mé duše a účel, který je mimo zemské působení. Zároveň prosím o obnovení mých energií do původní existence v podobě Stvořitele s božským načasováním, pod dohledem a vedením Lorda Melchizedeka. Asistujte mi při uctívání mé duše a Stvořitele stejně jako při posilování Stvořitelovy lásky, jejímž jsem nositelem. Jsem otevřený novým spojením s Univerzální úrovní, Multi Univerzální úrovní a Kosmickou úrovní Stvořitelova vesmíru. Otevírám se přijetí všeho, co je teď pro mě vhodné přijmout. Děkuji ti.“

Tou nejdůležitější energií, kterou Univerzální úroveň podporuje, je víra ve Stvořitelovu duší a v božského průvodce. Jedná-li se o jediný aspekt, kterého bylo dosaženo díky vašemu spojení s Univerzální úrovní, potom moje snaha o spojení a vaše vedení byla opravdu požehnaná.

Navždy s láskou

Lord Melchizedek

© Natalie Glasson, www.omna.org
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář