Jdi na obsah Jdi na menu
 


Večný plameň srdca ľudstva

19. 12. 2009
Pozdravy, drahocenné Srdcia, JA SOM kancelár, ktorý je vám známy ako Mufa... 7eho Svetla

Vždy som sa snažil vám priniesť najlepšie zvesti o pohyboch tejto roviny Zeme do 4ého Svetla a v tejto chvíli je mojim úmyslom znova naplniť tento prísľub pre vás.

To čo bolo až doteraz pred vami skryté vo vašom procese prebúdzania, je sila Svetla vo vašom vnútri: Svetla Srdca, ktoré vo vás žiari tak jasne, ktoré je váš svätý dar Stvoriteľovej Lásky, vaša božskosť.

V moci vášho genetického kódovania je vyjadrená spôsobilosť stabilizovať a preformovať vašu fyzickú štruktúru do takej, ktorá sa obalí do novej zostavy keď dostane dar vyšších frekvencií založených na Láske. Ako ruža zrodená z pevne zovretého puku máte dar rozpínania ako rozkvitáte vo vašej Láske stále sprevádzaní scenárom votkaným vo vašej DNA, vo vašej samotnej bunkovej štruktúre: rozvinúť sa úplne do toho čo je teraz váš najplnší potenciál.

Toto Svetlo vo vás žiari nezáleží na tom kto ste alebo aké sú okolnosti, v ktorých sa nachádzate, keď sa otvoríte procesu liečenia, opustenia toho čo už vám viac neslúži vo vašom zameraní v 3d realite. Ako pustíte svoje viny a ublíženia, už sa nebudete viac starať o hanbu, skôr sa zameriate na odpustenie, súcit a Ctenie si toho že všetci konajú ako cítia a je to pre nich primerané v smere, žiari stále jasnejšie. Je to táto jednoduchosť osobného liečenia, čo spôsobuje, že sa vedomie sveta posúva, keď sa vaše Svetlo Srdca zladí Milujúcim spôsobom ku Svetlám Sŕdc okolo vás.

Zem bola veľmi vyhľadávaná niektorými mimozemskými rasami, ako vozidlo kódovania vzostupu DNA všetkého života na tejto planéte, ktorým je, a pre svoju ušľachtilosť Ducha, keďže Gaia/Matka Zem sama vždy konala maximum aby podporila všetok život v jeho požadovanej zostave Bytia. Taká citlivosť pre planetárnu Bytosť síce nie je neobyčajná ale je ťažké ju zaobstarať v tejto zostave: Gaia/Matka Zem má vo svojom samotnom jadre votkanú nesmiernu Lásku, ktorú vám priniesla v každej možnej príležitosti, čo podporuje vaše cesty vývoja vo Svetle, napriek obmedzeniam a reštrikciám uvaleným na Ľudskú skúsenosť zmenšením DNA a mnohými ďalšími faktormi, kvôli súhrnu minulých a budúcich udalostí vo vašej časovej matrix, ako je zostavená v súčasnosti.

Boli tu a naďalej stále sú podprahové a zjavné kampane na strachu založenej povahy, aby zaistili, že Ľudské obyvateľstvo Zeme bude povoľné v stave poddanstva sa zdanlivo vyššej sile: tej, ktorá sa však snaží ovládať a ničiť všetko čo jej stojí v ceste.

My z poradenskej reality sme neustále a trpezlivo odstavovali každú ich akciu a zámer ako sme najlepšie vedeli, aby sme vždy umožnili mierové riešenie procesu veľkého sporu a vojny, ktoré pokračovali po vyše 500 miliónov rokov so Zemou ako vytúženým plodom víťazstva. To teraz dosahuje svoje posledné vyvrcholenie, keďže táto doba potencionálneho rýchleho pokroku do ďalšej dimenzie je vám teraz dostupná ako Ľudstvu Zeme. Sú takí, ktorí majú veľký záujem na tom aby zabránili ukončeniu tohto procesu; prajú si depopuláciu a dokonca zničenie Zeme zo svojich vlastných dôvodov, a prístup, ktorí je možné získať cez hviezdne brány, ktoré sa dajú do prevádzky keď Ľudská DNA dosiahne svoju plnú aktiváciu v primeranom čase, keď sa okno pre tento čin plne otvorí v časovom období od 2012 do 2017.

Nie je treba ani hovoriť, že my zo Zväzu Ochrancov (ang. Guardian Alliance, pozn. prekl.) nedovolíme aby táto varianta nastala: keby malo nastať to najhoršie, zistíte, že ste evakuovaní zo Zeme a premiestnení na Novú Zem v prijímacej stanici, aby ste začali svoj právoplatný proces vývoja cez a za 4tou dimenziou.

Tento evakuačný proces je krajnosť: dôverujeme, že s vašou úprimnou službou to nebude potrebné; je treba pochopiť, že nie je potrebné chodiť na žiadnu loď – jednoducho sa tam ocitnete podľa doprednej dohody z Lásky vašej vlastnej Duše, ktorá je večná.

To čo som uviedol sa môže zdať veľmi silné: Uisťujem vás, mojim zámerom je vás tak pripraviť, aby ste viac nepotrebovali moju službu v tejto spôsobilosti, pretože budete vedieť o vašom spojení so Svetlom vašej Duše; a vašom mieste v samotnom Srdci Lásky Stvoriteľa.

Práve z Lásky budete putovať ďalej aby ste zrodili svoje mnohé nové dary, keď objavíte plný rozsah toho čo je vám teraz dostupné vo 4om Svetle. Ako sa úplne otvoríte na kvetinu svojho vzoru, Láska je taká veľká, že budete cítiť silnú túžbu slúžiť celku a naučiť sa všetko čo sa dá aby ste tvorili tak ako si prajete prijímať od druhých, v otvorenosti vášho Srdca, a Radosti z dávania toho čo tí okolo vás potrebujú.

Čo môžete urobiť teraz na to aby ste sa pripravili je že sa uistíte, že vaše miesto v tomto procese je všetko čo by to mohlo byť, pokračovať usilovne sa presúvať do Lásky vášho vlastného Vyššieho Ja/Podstaty Duše, každý deň, v procese meditácie, alebo sedieť na pokojnom mieste v rozjímaní – prinášať hlboké uvoľnenie vášmu fyzickému telu, a uvádzať sa do stavu Pokojného vedomia.

Ako už bolo tak často predtým povedané, kúpanie sa v čiastočkách zlatého Svetla, ich vnášanie cez korunnú čakru do šišinky mozgovej v strede vašej hlavy, aktivácia vášho daru prepojenosti na vyššie frekvencie; ich prepúšťanie dole centrálnym energetickým stĺpom do thymusu pod hrdlom pre uvoľnenie minulosti a aktivovanie vášho potenciálu, a do Srdca – vyžarovať cez všetky telá aby ste boli obalení v guli zlatého Svetla Láskou naplnených vibrácií - tento zlatý alebo pránický dych je najväčšie liečenie, najsilnejší premieňač toho čo je z Lásky znova na Lásku, ktorý si môžete ku sebe priniesť. Otvára vám to všetky cestičky, keď sedíte a dýchate tak dlho ako sa dá (50 dychov), vizualizujete Zlaté svetlo prechádzajúce cez vaše telá a kúpajúce vás vo svojej Láske. Umožní to aby sa vaše väčšie Bytie zladilo priamo s vami, aby vnieslo svoju Lásku do vášho zažívania seba, a zdieľalo s vami čo vám ponúkne v tom čase hlbokého prepojenia, vkladaním myšlienok do vášho vedomia, riešením akýchkoľvek záležitostí, ktoré vás trápia, a ukázaním cesty, ktorú máte vybrať aby sa Láska vyjadrila v najplnšej svojej možnosti.

Venovanie času tejto forme meditácie je vskutku bránou ku novému ohnisku reality: spôsob Bytia tak odlišný, že by vám nedávalo žiadny zmysel ako by ste mohli byť tak ako ste teraz. Tým, že sa uvediete do Milujúceho stavu prepojenosti s vašim Vyšším Bytím a nasledovaním výziev, ktoré v tomto zameraní dostávate, zaistíte, že všetko čo môžete vytvoriť bude vytvorené. Pretože je to úroveň Lásky vo vašom Srdci, ktorá je kľúčom: na aktiváciu častí vašej DNA, ktoré v súčasnosti zdanlivo neslúžia žiadnemu účelu, aby ste umožnili že bude v bunkovej štruktúre udržiavaného viac Svetla, je nutné dopriavať si tieto kúpele Svetla, a vedome posilňovať vaše poznanie prepojenosti so Svetlom, a vašim vlastným Bytím.

Musí to byť váš úprimný zámer liečiť, tvoriť, spôsobiť Lásku pri každej príležitosti: nebyť viac nahnevaný, pretože život je taký aký je; a všetko tu je preto aby ste sa učili a vyvíjali. Vy ste mocný Stvoriteľ, keď sa uvediete do stavu Milujúcej prítomnosti: všetko čo si prajete spôsobiť z tohto priestoru je vám dostupné, v súlade s Božou vôľou vašej Duše. Tá vie o dôležitosti tejto doby: snaží sa priniesť vám dar svojho Svetla aby zaistila, že všetko je tvorené najmilujúcejšími spôsobmi.

Ako sa ďalej určujete a obnovujete to čo je z Lásky, uvoľňujete to čo je založené na strachu, zistíže, že vaša moc tvoriť sa zosilňuje každým dňom; a aj keď odozva nemusí byť vždy možná okamžite, je na svojej ceste ku vám, vo chvíli keď je cesta aby sa tak mohlo stať vyčistená, na úrovni Lásky, ktorú máte pre seba, a pre tých okolo vás, v požadovanej skúsenosti.

Je treba si pamätať čas a miesto keď všetko vplynulo do Božskej dokonalosti; kde Láska bola taká skutočná vo všetkom čo bolo myslené a vykonané každý deň, že to bol najväčší z darov, tvoriť v Radosti, niečo čo vás tak tešilo, keďže to bolo v službe celku, keď sa vám to ukazovalo ešte jasnejšie, Božská dokonalosť každej najdrobnejšej časti alebo najväčšie pochopenie kozmu. Prijali ste takú Radosť vo vítaní každej novej cesty, pretože ste vedeli že jej dary budú veľké – nie tie ktoré sa rodia zo zápasu, ale tie ktoré boli z Láskou-naplneného spôsobu Bytia, ktoré vás nútilo skúšať skúmať a objavovať všetko čo by ste mohli zažiť v tom procese, ako ste spoznali to čo zveľadilo vašu cestu ešte viac, spôsobovanie väčšej Radosti a oslavy toho ako môže byť život zažívaný.

A tak ako potom, je to teraz: nikdy nie ste sami: vždy je ku vám naladená spoločnosť Neba, aby vám ukázala vašu Lásku, aby zdieľala s vami pochopenie toho ako ju urobiť ešte mimoriadnejšou a mocnejšou, ako silu zmeny, liečenia a vývoja, ktorou naozaj je: aby ste si dovolili rozkvitať, v najplnšej miere, vo vašej Láske, ako čas Svoriteľovho Svetla, ktorým vskutku ste.

JA SOM Kancelár, Mufa; stále vás držím vo svojej Láske, pretože ste pre mňa drahocenní. Vítam všetko čo spôsobíte keď teraz putujete každý deň vo svojej Láske...pretože takto sme všetci ktorí vás Sprevádzame schopní najviac vám slúžiť v týchto časoch prechodu. Pamätajte na svoju Božskosť: pamätajte, že ste veľmi milovaní a prospievajte v tomto poznaní vo všetkých smeroch, ako je Večný Plameň vo vašom Srdci vyjadrovaný cez vás, sila vašej Lásky či spôsobí že sa na svete posunie vedomie.

A Tak To Je.
takeli@bigpond.com.au

Preklad: SiR

Zdroj: ee.dunres.sk
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář