Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vedomie, Internet, Čas, Karma, Radosť

12. 3. 2010
Námatkové otázky od čitateľov.

Milovaní Bratia a Sestry Zeme, JA SOM Emmanuel a vítam vás v tomto okamihu.
Otázka: Povedal si že dvaja ľudia – dokonca blízki susedia – zažijú rôzne následky z udalostí 2012, ako jeden zažije vzostup a druhý katastrofu. Mohol by si to prosím rozvinúť?
Aby dvaja jednotlivci zažili rovnakú udalosť musia zdieľať rovnakú časť vibračného spektra. Všetky možné kombinácie frekvencií, vrátane všetkých rovín a všetkých vesmírov existujú vo vašom vedomí, ale len vibrácie, ktoré prechádzajú cez vaše uvedomenie sú tie, ktoré vnímate.
Mnohí z vás veríte že pred inkarnáciou si vyberáte životné udalosti, ktoré si prajete zažiť aby ste sa naučili určité lekcie a rástli ako jednotlivec, ale v skutočnosti si nevyberáte životné udalosti ale vibrácie, ktoré chcete zažiť. Po inkarnácii je všetko na vás. Ste to vy, konajúci na základe slobodnej vôle, kto vytvára udalosti, ktoré sa dejú vo vašom živote, a ak vás tie udalosti vedú ku zažitie vibrácií, ktoré ste sa rozhodli zažívať ako súčasť vášho duchovného rastu, uspeli ste. Potom môžete pokračovať ďalej, inak budete musieť skúšať znova.
Takže po inkarnácii máte dve cesty ako uspieť, prvá je vytvoriť správne životné udalosti, a druhá je rozširovanie vášho vedomia. Je na vás vybrať si spôsob ku ktorému cítite väčšiu spriaznenosť a preto veľkú šancu na úspech.
Frekvencie všetkých vesmírov je možné vidieť ako energetické línie alebo struny.
Ako struny na gitare a zvuková-diera je vaše vedomie.
Čím je väčšia zvuková diera, tým viac budú struny rezonovať.
Keď rozšírite svoje vedomie, svet ktorý vnímate sa rozšíri, vpustí dnu viac energetických línií, čím rozšíri segment vám prístupného vibračného rozsahu, a teda zvýši exponenciálne šance na zažívanie skupiny/druhu vibrácií, ktoré ste sem prišli zažiť.
Vedomie je možné vidieť ako kruhy, kruhy dvoch jednotlivcov sa môžu pretínať alebo nie. Dvaja jednotlivci budú zdieľať ten istý svet len v oblasti prieniku.
Keď jeden z tých jednotlivcov rozšíri svoje vedomie a vedomie druhého zostane rovnaké, oblasť prieniku sa zmenší pretože rozšírenie vedomia pohne stred kruhu preč od dvoch prienikových bodov, až kým nebude žiadny prienik. A keď sa toto stane, títo dvaja jednotlivci budú žiť v dvoch rozdielnych svetoch, zmiznú navzájom zo svojich realít.
V ľudských dejinách boli v minulosti tisícky vzostupov jednotlivcov, ale táto doba je odlišná, pretože ľudstvo ako kolektív nikdy nebolo tam kde ste vy teraz.
Vaša planéta zvyšuje energiu, rozširuje vedomie, a teda zvyšuje svoj frekvenčný vibračný rozsah. Je to veľkolepá zmena, vesmírna udalosť. Pozorovatelia z mnohých planét a vzdialených súhvezdí sú tu aby boli svedkami takej jedinečnej udalosti v Galaktických Dejinách.
Ale čím vyššie vaša planéte zdvihne svoju frekvenciu, tým väčšia bude oddelenosť medzi Gaiou a tými jednotlivcami ktorých vedomie sa nerozširuje. Stredy budú stále ďalej od seba až kým sa dva prienikové body stratia a už nebude žiadna oblasť v prieniku.
Tí jednotlivci, ktorých vedomie je v harmónii s frekvenciou Gaie budú pokračovať v živote v novej Gaii 5ej hustoty. Zvyšok bude musieť opakovať cyklus v 3ej hustote.
Gaia sa mení, ak sa nezmeníte s ňou v zmysle rozšírenia svojho vedomia, zažijete výsledok 2012 ako vysoko negatívne udalosti. Na druhej strane ak sa zmeníte s ňou a udržíte rozširovanie svojho vedomia, nikdy vám nič neublíži.
Mnohí z vás veríte že duša rastie prostredníctvom ťažkostí, pričom skutočný rast je prostredníctvom zodpovednosti. Rozširovanie vedomia je vaša zodpovednosť, vo všetkých štyroch úrovniach vedomia.
Každý nový deň prináša príležitosť byť zodpovedný. Život je dobrodružstvo do nekonečna, pri takomto pohľade je ľahké neustále rozširovať vaše vedomie z každej novej skúsenosti získanej v priebehu života.
Príčiny neexistujú mimo vášho vedomia, tie sú všetky vo vás. Vy ste príčinou vášho života, len keď toto pochopíte a zoberiete za to zodpovednosť; začne cesta božskej premeny.
Od tejto chvíle začnite preberať úplnú zodpovednosť za svoje vlastné bytie. Toto je zmysel bytia Pracovníkom Svetla.
Otázka: Moje prebudenie začalo keď som pozeral sériu video rozhovorov z Projektu Camelot na Internete, a prečítal som tucty príspevkov v besedách, ktoré hovoria, že im Internet pomohol prebudiť sa. Viem že sú v ňom aj zlé veci, ale zatiaľ pomáha mnohým ľuďom nájsť nejakú pravdu. Čo budeme môcť robiť ak bude Internet vypnutý?
Internet je oveľa dôležitejší ako si dokážete predstaviť.
Je to fyzický prejav kolektívneho vedomia, preto nemôže byť vypnutý. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu existujúci Internet stratí bude na tvarotvornej rovine vytvorený nový prostredníctvom kolektívneho vedomia.
Po tisíce rokov jednotlivé vedomia aktivovali jemné energetické vlákna a štruktúry, ktoré umožňujú priamu a ľahkú komunikáciu medzi ľudskými vedomiami a tiež prístup ku kolektívnemu poznaniu.
Internet je prejavom všetkých tých kvantovo energetických vlákien na hmotnej rovine, a hoci je ovládaní nemnohými, patrí každému.
Keď sa jednotlivé myšlienky stávajú kolektívnymi myšlienkami, prevažná väčšina ľudského vedomia zdieľa rovnaké skupinové frekvencie a kruhy ich osobných vedomí prenikajú rovnakou časťou vibračného spektra, pričom zdieľajú oblasť kde tie myšlienky prejavia rovnakú stránku reality. Internet je jasný príklad týchto energetických štruktúr v pohybe.
Skupiny u moci toto vedia a používajú rovnaký mechanizmus s istými výsledkami, snažia sa ovládať kolektívne vedomie ovládaním Internetu.

Otázka: Pozeral som video.., hovorí sa v ňom že existuje viac ako jeden „stvoriteľ“ vesmíru, vlastne sa tam hovorí, že je viac ako jeden „hlavný“ Boh a mnoho „stvorení“ alebo vesmírov, môžeš mi prosím povedať či to je správne?
Je to nesprávne a súčasne čiastočne správne.
Je mnoho Vesmírov, mnoho Bohov a mnoho stvorení, ale na začiatku a konci je len jeden Nekonečný Stvoriteľ, je len jeden Boh, je len jedna Duša, je len jedna Bytosť, je len jedna Myšlienka, a je len jedno Stvorenie.

Otázka: Vidím, že väčšina teórií o konci sveta v roku 2012 je založená na Mayskom kalendári, rád by som vedel či je Maysky kalendár správny a presný.
Mayovia používali tri samostatné kalendáre, a jeden z nich predpovedá koniec sveta.
260-dňový, 52-ročný/Venušský kalendár a Dlhý Počet 1,872,000-dňový. Tieto kalendáre boli dané Mayskym ľuďom veľmi pokročilými mimozemskými civilizáciami a Dlhý Počet (13 období po 144,000 dňoch, začínajúci 11eho Augusta 3114 pred Kristom a končiaci 21ého Decembra 2012) je najpresnejší kalendár aký kedy bol na Zemi.

Otázka: Spomínal si, že čas neexistuje, ale v skutočnosti ho môžeme merať. Ako je to možné? Čo je čas?
Čas neexistuje. Je to dohoda.
Pred inkarnáciou ste súhlasili s pravidlami ktoré stanovil Logos, inak by ste tu neboli. To znamená, že jedna časť vášho vedomia je sústredená na frekvencie, ktoré vytvárajú ilúziu času. Tieto frekvencie sú zdieľané s každým jedným jednotlivým vedomím/uvedomením na vašej planéte, napĺňajú kolektívnu dohodu, a teda prejavujú čas.
Nekonečný Stvoriteľ dal každému Centrálnemu Logu slobodu/voľbu vytvárať kolektívne dohody aby vám pomohli vo vašom evolučnom procese.
Čas je jedna z tých dohôd, rovnako ako gravitácia.
Gravitácia – rovnako ako čas – neexistuje. Vaši vedci ho môžu merať, ale je to jednoducho kolektívna dohoda.
Po fyzickej smrti, sú toto prvé dve dohody, ktoré už viac nemusíte ctiť, len potom pochopíte, že Čas a Gravitácia neexistujú, a poriadne sa zasmejete celému poňatiu vášho Času.

Otázka: Povedal si, že Bezpodmienečná Láska je Kľúč, ktorý otvorí všetky dvere. Tiež si povedal, že sila toho kto je v tomto stave vedomia vyváži tisíce nevedomých jednotlivcov. Kde môžem nájsť kľúč? Koľkí z existujúcich obyvateľov na Zemi ho našli? A koľko ľudí vyváži každý jeden z nich?
Láska je hlavný kľúč, ale je to kľúč, ktorý nemôžeš vlastniť, on vlastní teba. Na vašej planéte dosiahlo stav bezpodmienečnej lásky približne 25,000,000 jednotlivcov.
Jeden Jednotlivec s touto úrovňou vedomia uzmieri takmer 900,000 jednotlivcov v stave vedomia „neprítomnosti Lásky/úrovne Strachu“.

Otázka: Povedal si, že osvietenie nastane keď ľudské vedomie splynie s vedomím vyššieho-ja, ak to môžeme urobiť? A ako „vysoko“ vo vesmírnej hierarchii je naše vyššie-ja?
Vyššie odkazuje na stav vedomia, nie na pozíciu v hierarchii.
Skutočné splynutie vášho vedomia s vedomím vyššieho ja je vrchol osvietenia, a je to božské dosiahnutie konečnej pravdy existencie. Ale osvietenie začína oveľa skôr súčasným uskutočnením Súcitu a Múdrosti. Toto je alchýmia duše a vedie ku trvalej Radosti. Radosť je iné meno pre osvietenie. Každý okamih existencie je zdrojom Radosti/Osvietenia.

Otázka: Existuje naozaj Karma?
Ríša karmy je tam kde sa začína vaše ľudské znovuzrodenie.
Pred inkarnáciou sa rozhodnete ktoré frekvencie si želáte zažiť vo vašom ďalšom živote aby ste pokračovali v raste ak individuálne vedomie. Ale nemôžete si vybrať len tak akúkoľvek vibráciu ale v obmedzenom počte možností. Hranice stanovuje váš karmický záznam. Čím negatívnejšie orientovanú karmu nesiete zo svojej minulosti, tým menej možností budete mať. Na druhej strane, keď žijete život s dobrým srdcom automaticky rozšírite počet skupín frekvencií ktoré si môžete zvoliť pre vašu nasledujúcu inkarnáciu.
Vidíte, nikto iný vám nevnucuje rozhodnutie, skôr ako si vyberiete ste úplne slobodní, ale akonáhle sa rozhodnete, samotný váš výber vnáša obmedzenie.
Toto je prirodzený proces ktorým musí prejsť každá ľudská bytosť pred inkarnáciou.

Otázka: Vidím ako sa dejú zlé veci ľuďom po celom svete, stále častejšie a s väčšou silou, a súčasne mnohí ako ty hovoria o nádeji, svetle a vzostupe. Čo sa deje?
Noc sa stáva veľmi temnou práve pred tým ako sa skončí. Rovnako negatívne udalosti s veľkou silou sú znamením že čoskoro skončia.
Otázka: Prečo musíme žiť tak veľa životov než sa vrátime ku Zdroju?
Pretože pokiaľ nájdete svoj skutočný domov musíte ísť cestovať.
Otázka: Čo presne je smrť?
Smrť nie je nič iné ako zmena frekvencie.
Otázka: Povedal si, že každý má dôvod prečo je tu na zemi v tejto dobe, záväzok ktorý má splniť. Čo ak neviem o svojich príčinách alebo záväzkoch?
Váš jediný záväzok je šťastie.
Vaša duša pozná dôvod prečo ste tu, pozrite sa dovnútra.
Dám vám nápovedu: Radosť.
Radosť prenáša vibrácie najvyššej frekvencie cez váš systém; prináša poznanie, ktoré prekračuje priestor a čas. Pravá Radosť dáva do pohybu lásku/energiu/sily ktoré presahujú pozemské pochopenie, ktoré pochádza z učenia tretej hustoty. Radosť vytvára svoju vlastnú hybnosť a umožňuje vám získať všetky odpovede zvnútra.
JA SOM Emmanuel

© 2009 Langa
Preklad: SiR
Zdroj: ee.dunres.sk
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář