Jdi na obsah Jdi na menu
 


Život v lásce a radosti

11. 6. 2010
Je velkým darem žít svůj život v lásce, štěstí, pokoji, radosti, zdraví, s odvahou jít životem dál, se vším, co mu přináší.
Člověk dlouhou dobu takto prožíval svůj život na Zemi a byl pln síly,radosti z konání nového.
Radost vkládaná do života je velkým pomocníkem.Člověk často naříká na svůj úděl, na svůj osud,hledá příčiny svých neúspěchů, při nemoci hledá viníky svých bolestí a trápení.
A zapomíná na radosti tvoření,na radosti malých úspěchů, které v životě jej potkají.
Zapomíná na krásu tvoření všeho kolem něj. Utíká životem a často nevnímá a nezastaví se.
Dříve takto nežil. Byl oproštěn od všeho shonu a spěchu a dokázal trpělivě zázraky přírody a všeho dění kolem něj vnímat svými smysly a pocity. NE rozum,ale intuici svou takto v klidu rozvíjel.
Přijal svůj život a plně i svůj úděl a radostně vkráčel do každého dne svého života.
Jak snadné pro něj bylo najít v klidu a ztišení své mysli krásu kolem sebe a plně ji prožívat.
Jak radostně pozoroval tvoření přírody ,vznik nového života. Dokázal se radovat z nově rozkvetlé květiny, dokázal naslouchat zpěvu ptáků, pozorovat čistotu a průzračnost vody.
Vše plně svými smysly prožíval a děkoval, .že může sledovat tyto krásy a plně a s úctou se klaněl před zákonitostmi vývoje, obdivoval postupnost a následnost vývoje.
Byl naplněn radostí a krásou a podle toho byla krásy a radosti plná i jeho duše.
Nesetrvával tam, kde radosti ubývalo, nehodnotil, snažil se pomoci radost v bytí svého bližního nalézat a pomoci mu s radostí život prožívat.
Radost vkládaná do každé práce, krása objevovaná v každém okamžiku, pomáhá lépe a snadněji žít život na Zemi.
S radostí se člověk lépe cítí, má více chuti do tvoření a podle síly radostiroste také jeho síla v konání.Pokud člověk s pílí, pracovitostí, klidnou myslí tvoří je dílo dokonalé a radostně unaven ulehá k odpočinku po prožitém dni.
Člověk sám sobě je tvůrcem života, jak ho prožije, které z vlastností jež mu byly dány rozvíjí.
Jen on podle své vlastní vůle řídí chod svého života a pomocné síly se k němu přidávají podle toho, pro co se rozhodne a jaké jsou jeho úmysly.
Tam , kde převládá radost v tvoření. Kde místo má láska, přání dobra a pomoci jsou síly nápomocny .Společně s člověkem jdou ruku v ruce a pomáhají vnést do jeho tvoření, co v mysli a duši sám člověk nosí.Pomáhají mu rozsévat radost,dobro, lásku, pomoc.
Tam, kde radost se z bytí vytrácí. Tam pomalu smutek a nechuť přichází.Tak krása kolem člověka uvadá a jeho duše pomalu se v nitru schovává.
Proto každý den začněte myšlenkou na malou radost jež vás potkat má, pomalu všímejte si krás kolem Vás. PAK VĚZTE ŽE TVOŘENÍ JE ÚKOL NA ZEMI VÁŠ, TAK VNÁŠEJTE DO NĚJ PLNO RADOSTI A
KRÁS. PAK DUŠE VAŠE PLNÁ SÍLY A SVĚTLA LÁSKYSVÍTÍ Z VÁS A RADOST SE ROZLÉHÁ  NA ZEMI
KOLEM VÁS.


I.B.2008
Zdroj: duhovenebe.blog.cz 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář