Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zákony Ducha

16. 4. 2010

,,Existuje záhada"

,,Existuje záhada kterou mnozí nazývají Bůh a ta se projevuje jakožto univerzální Láska, jako soubor zákonů, jako veliký proces.Tento proces funguje prostřednictvím jednoho každého z nás, prostřednictvím nás všech, a je dokonalý. Když tuto základní pravdu ne cestě vlastním životem rozpoznáme, shledáme, že ať už vykročíme kterýmkoliv směrem, vždycky se nám pod nohama zjeví stezka."

,,Slova, která zde přečtete jsou příspěvkem k budování světa založeného na spolupráci a na potvrzení lidského Ducha nežli na pochybách o vlastní osobě a rovněž na jistotě, že veškeré lidstvo je vzájemně propojeno. Cílem je dotknout se co největšího množství životů poselstvím naděje v lepší svět."

,,Používám nejen mozek, který mám, ale všechny, jež si mohu vypůjčit."    Woodrow Wilson

,,Lidi nemůžeme naučit ničemu, dá se jim pouze pomoci, aby všechno objevili ve svém nitru."      Galileo Galilei

,,Budeme tak spolu sedět, hora a já, dokud ta hora horou zůstane."     Li Po

ZÁKON ROVNOVÁHY

,,Jestliže je gravitace lepidlem, který drží svět pohromadě, pak rovnováha je klíčem odemykajícím jeho tajemství. Rovnováha se vztahuje na naše tělo, mysl a city, na všechny roviny naší existence. Je nám připomínkou toho, že ať už děláme cokoliv, můžeme to přehnat, anebo to dělat nedostatečně, a pokud se kyvadlo našeho života či zvyků vychýlí příliš daleko do jedné strany, nevyhnutelně se vzápětí musí zhupnout na stranu protější."

,,Pokora je stvořena z hlíny. Vznešenost vytvořily hvězdy."    Srbské přísloví

ZÁKON VOLBY

,,Jsme nejen obtěžkáni, ale i požehnáni velikou zodpovědností svobodné vůle - moci volit. Naše budoucnost je z větší části předurčena volbou, kterou děláme nyní. Okolnosti nemůžeme vždycky držet pod kontrolou, ale můžeme volit a také volíme, jaká bude naše odpověď na to, co před námi vyvstává. Tím, že znovu nebudeme moci volit, nalézáme odvahu žít v tomto světě plným životem."

,,Po svých a beztarostně vydal jsem se na cestu. Zdravý, svobodný, svět před sebou ...Ta dlouhá hnědá zteska mě povede, kam jen budu chtít."     Walt Whitman

ZÁKON POSTUPU

,,Postup přetváří každou cestu v sérií malých krůčků, které děláme jeden po druhém, abychom dosáhli jakéhokoliv cíle. Postup se klene přes propast času, učí člověka trpělivosti, spočívá na pevných základech pečlivé přípravy a ztělesňuje víru v naše rozvíjející se možnosti."

,,K nebetyčným výšinám se dostáváme po točitém schodišti."     Francis Bacon

ZÁKON PŘÍTOMNOSTI

,,Čas je paradox prostírající se mezi,,minulostí"a,,budoucností", které vlastně neexistuje nikde - s vyjímkou naši vlastní mysli. Představa o čase je konvencí myšlení a jazyka, jedná se o společenskou úmluvu. Pravda je hlubší : nemáme nic nežli tuto chvíli."

,,Existuje jen jediná možnost, jak žít někdy šťastně : základem je prožít si chvilku po chvilce."     Margaret Bonnanová

ZÁKON SOUCÍTĚNÍ

,,Svět nás nesoudí - on nám prostřednictvím zákona akce a reakce jen poskytuje následky a poučení a možnosti, jak udržovat rovnováhu a učit se. Soucítění není nic jiného než poznání, že každý z nás se snaží ze všech sil - že v rámci vlastních stávajících přesvědčení a schopností dělá, co umí."

,,To, že jsem nasytil hladového, odpustil urážku a začal milovat svého něpřítele, to jsou veliké ctnosti. Ale co kdybych zjístil, že nejnuznější ze všech žebráků i nejdrzejší ze všech utrhačů dlí v mém nitru a že jsem to já, kdo je tak potřebný almužen vlastní laskavosti, a že já sám jsem tím nepřítelem, kterého je nutno milovat - co potom ?"     C.G.Jung

ZÁKON VÍRY

,,Víra je naše přímé spojení s univerzální moudrostí, jež nám připomíná, že víme víc, než jsme kdy slyšeli, přečetli nebo nastudovali - že stačí, když uvidíme, jak prostřednictvím každého z nás funguje láska a moudrost univerzálního Ducha, a budeme jí naslouchat a věřit."

,,Víra povzbuzuje duši, aby šla dál, než sama dohlédne."     William Clarke

ZÁKON OČEKÁVÁNÍ

,,Myšlenku následuje energie - blížíme se k tomu, co si dokážeme představit, ale ne dál. Naši zkušenost dotváří a dobarvuje to, co předpokládáme, očekáváme nebo čemu věříme. Rozšiřujeme-li své nejhlubší přesvědčení o tom, co je možné, měníme svou životní zkušenost."

,,Náš život je formován ani ne tak zkušeností jako spíš očekáváním."     George Bernard Shaw

ZÁKON CELISTVOSTI

,,Celistvost, to obnáší žít a jednat v sepětí s duchovním zákonem a s vlastní nejušlechtilejší vizí, a to navzdory rozličným protichůdným nutkáním. Vychazejíce ze srdce celistvosti, poznáváme, přijímáme a vyjadřujeme svou skutečnou vnitřní realitu a svému okolí dodáváme inspiraci nikoli svými slovy, ale vlastním příkladem."

,,Nejsem povinnen vítězit, ale jsem povinen žít v pravdě. Nejsem povinen mít úspěch, ale jsem povinen žít podle světla, které v sobě mám."     Abraham Lincoln

ZÁKON ČINNOSTI

,,Bez ohledu na to, co cítíme či víme, bez ohledu na to, jaký máme potencionálí talent či schopnosti, je třeba si uvědomit, že k životu je probudí pouze čin. Mnozí z nás chápou pojmy jako oddanost, odvaha a láska, ale doopravdy je poznáme, jedině když dokážeme konat. Konání vede k porozumění a díky činnosti se vědění promění v moudrost."

,,Budeš-li pouze postávat na břehu, moře nepřepluješ." Rabíndranáth Thákur

ZÁKON CYKLÚ

,,Svět přírody se pohybuje v rytmech, vzorcích a cyklech - střídání ročních období, pohyb hvězd, příliv a odliv. Roční období do sebe nestrkají a ani mračna táhnoucí se po obloze spolu nezávodí. Všechno se děje v příslušném čase - v časových kruzích vše narůstá a ubývá a opět narůstá jako vlny oceánu."

,,V srdci každé zimy leží chvějící se jaro a za oponou každé noci čeká usměvavý rozbřesk."     Chalíl Džibrán

ZÁKON VZDÁVÁNÍ SE

,,Vzdávat se, to znamená přijmout s otevřenou náručí tuto chvíli, toto tělo a tento život. Vzdát se, s tím souvisí opustit vlastní zvyklosti a žít v souladu s vyšší vůlí, jež je vyjádřena v podobě moudrosti srdce. Vzdání se - daleko více než pasívní přijetí - využívá každý úkol jakožto prostředek duchovního růstu a rozšířeného vědomí."

,,Někteří se domnívají, že když člověk vytrvá, posílí ho to - někdy je však důkazem síly to, že nechá věci plavat."       Sylvia Robinsonová

ZÁKON JEDNOTY

,,Tady na Zemi vystupujeme jako oddělené bytosti, z nichž každé je přiřčen jiný osud - ale stejně jako jsou jednotlivé dešťové kapky součástí moře, tak i každý z nás je součástí oceánu Vědomí, těla Božího. Jen najdi lásku a vnitřní mír v hloubi nejvyšší pravdy - všichni jsme jedna rodina. Odhoď zátěž strachu, závisti a vzdoru a vznes se do výše na perutích porozumění - vstoupíš do nezměrné země Soucítění."

,,Ach, jen se nedat zahnat do ústraní sebemenší částečkou oddělenou od zákona hvězd ! Vždyť jaký je hluboký smysl toho všeho ? Co jiného než obloha posetá ptáky, v jejíž hloubi duje vítr návratu domů ?"     Rainer Maria Rilke

,,Čas od času se pozorně podívej na něco, co nevytvořily lidské ruce - na horu, na hvězdu, na zátočinu potoka. Dostaví se k tobě moudrost a trpělivost, ale především jistota, že na tomhle světě nejsi sám."    Sidney Lovett

( Z knihy - Dana Millmana - Cesta k životnímu cíli )

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Zdroj: www.cestydusi.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář